dilluns, 15 de juliol del 2013

Nius a l'estiu i mosquiter pàl·lid.

Dia de plena canícula amb una temperatura mínima de 21ºC i màxima de 34ºC, amb núvols abundants a primera hora. La vegetació es comença a ressentir de forma general.
El dia s'ha caracteritzat per tres principals sorpreses; la rapidesa de la ja sabuda nidificació de tudons al pi pinyer, la segona posta ja avançadíssima de la parella de mallerengues blaves i l'avistament per primer cop al jardí d'un fugaç mosquiter pàl·lid. De tot això i més en farem un resum a continuació.

- Un exemplar de mosquiter pàl·lid s'ha deixat veure des del finestró cap a les 8:15 caçant insectes a un pi pinyer que està a tres metres del jardí.
Aquest Phylloscopus tot i ser relativament abundants i extès pel país durant els mesos de bonança al jardí i, de fet, a la nostre zona no és fàcil d'avistar. Com ja hem comentat es tracta d'un bimbo pel jardí i compón la espècie 76. Una de les anuals sorpreses estivals.

- Els rossinyols es deixen veure molt fàcilment per l'època en que ens trobem, normalment al mes de juliol es tornen casi bé inperceptibles al jardí. Avui, en contra, un exemplar s'ha mostrat més que bé, caçant al camp del davant i utilitzant el columpi com a atalaya. Més tard s'ha vist una petita persecució entre dos exemplars, molt probablement protagonitzada per un progenitor i un volander de l'any.
Es senten alguns reclams però ja mai el cant.

- Una merla travessa el jardí de sud a nord després d'aturar-se als roures d'abaix.

- Els tallarols capnegres es mostren molt actius i podriem dir que els protagonistes del jardí. Tota la família nidificant al jardí s'hi troba agenciada, amb mínim dos joves de l'any. Caçen per tota la vegetació baixa i no marxen quan sortim.

- Fa dues setmanes ja comentàvem la nidificació clara d'una parella de tudons a la part esquerra del pi pinyer. Avui, no només podem assegurar que prosegueix sinó que es troba en una fase més avançada de l'esperada. El niu, visitat pels pares amb intervals de 10-15 minuts, hi ha mínim un pollet que té una mida ja semblant a una tòrtora. Tot i que el niu està ben amagat es vei clarament com el poll demana i rep.
Sense dubte una excel·lent notícia que es torna a repetir. És curiós que la nidificació al jardí sempre és al juny-juliol, fet que podria ser degut a que són segones postes per una primera posta desafortunada, que el mascles li costa trobar parella, que vénen de molt el sud o simplement que la parella decideix fer la segona posta a un lloc diferent al de la primera.

- Més extranya és la nidificació (segona posta) de la parella de mallerengues blaves en ple mes de juliol i més sabent que la primera va ser d'un èxit descomunal. Si aquesta va tan bé com la primera podrem dir que aquesta parella haurà tret del niu al voltant de 15 noves mallerengues blaves, excel·lent notícia per l'espècie a la zona. Remarcar que al nostre territori el percentatge de segones postes per part dels pàrids és més aviat escassa.
El niu, a més, es troba ja en pleníssima alimentació dels pollets, els quals ja se'ls sent perfectament des de tot el jardí. Per tant, en anteriors setmanes la segona posta ja estava en procès i no vam ser capaços de veure-ho. Les anades i sortides del niu són prou constants i els sacs fecals que extreuen de mida considerable.

- Passa alguna mallerenga carbonera reclamant pel jardí, aquestes amb les menjadores tretes disminueixen substancialment.

- Mínim tres mallerengues emplomallades caçen i reclamen pel jardí. Hi ha almenys un exemplar encara amb caràcters de juvenil que sembla que demana als pares.

- Els gafarrons segueixen actius per la zona.

- Les garses, com ja vam comentar en l'anterior entrada, es troben en plena feina de preparar la seva prole per la vida en solitari.

- Es senten oriols propers durant tot el matí.

- Mentre diversos grups familiars d'estornell vulgar travessen al jardí constantment, algunes parelles de pardal comú encara busquen insectes (sobretot entre els pins) per alimentar els pollets del teulat del veí.

- Les orenetes vulgars que crien al voltant del jardí ja s'han dispersat, mentre, grups familiars d'orenetes cuablanques caçen a una altura mitjana (en general).

Ocells: Mosquiter pàl·lid, Raspinell comú, Rossinyol, Merla, Tallarol capnegre, Mallerenga carbonera, Mallerenga blava, Mallerenga emplomallada, Gafarró, Tudó, Tòrtora turca, Garsa, Oriol, Pardal comú, Estornell vulgar, Falciot negre, Ballester, Oreneta vulgar, Oreneta cuablanca

dimecres, 19 de juny del 2013

Tranquilitat estival

 L'ambient estival ja és plenament present al jardí, mentre gairebé tots els pollets de les primeres llocades ja han sortit dels nius (amb excepcions), la verdor herbàcea comença a agafar tonalitats marronoses. Al migdia la calor apreta amb més de 30ºC i el jardí passa pels moments més tranquils de tot l'any.


Ocells

Moltes de les parelles ja han acabat la feina al niu, així doncs; els pica-soques blaus i les mallerengues ja tenen els polls independitzats en la gran majoria (a excepció de les emplomallades), ja es veuen els pollets dels tallarols capnegres (1-2), la parella de garses més próxima al jardí ja ens mostra dos polls volanders ben actius, mínim 4 polls dependents de raspinell comu demanen pel jardí, els tres juvenils de la parella d'orenetes vulgars ja es pengen al cablejat telefònic, famílies d'estornells vulgars vénen i van, etc.
Altres, però, encara es troben en plena feina al niu, com ara la majoria dels tudons (una parella dels quals es troba covant al pi pinyer del jardí), algunes parelles de pardals xarrecs, gafarrons i pardals comuns, la parella de rossinyols...

- Una visita esporàdica en vol baix tant d'un oriol mascle com d'una puput amb becada (sembla un cargol). El primer direcció est i la puput direccio oest.

- Un tallarol de casquet mascle caça de forma activa pels arboços d'abaix. S'està força estona atrapant insectes voladors. La presència d'aquesta espècie al juny i fins a mitjans de setembre no deixa de ser força rara.

- La parellla de tallarols capnegres, per fi, ja ha finalitzat l'activitat al niu. Almenys un poll curiós ronda constantment pel jardí, mentre que els pares, més amagadissos, el vigilen.

- Força presència de mínim un picot garser gros. Dues visites diferenciades al jardí i quatre en les parcel·les colindants. Destacar que en una d'elles passa estona picant la fusta de les parets de la casa i que en un altre reclama insistentment i amb força durant uns deu minuts.

- Els tudons, en general, encara es troben en plena feina nidificativa. La possible nidificació al jardí que comentàvem fa dues setmana s'ha confirmat. Han construit un nou niu a la part més externa del pi pinyer del jardí on la femella hi cova sense pausa. Els mascle de tant en tant la visita, normalment portant algún petit branquilló per tal de perfeccionar el simple niu, inclús sembla que s'observa una relevació.
Curiós que la nidificació al jardí per part dels palumbus sempre s'efectua al juny, temps que normalment és reservat a segones postes o, potser altres motius com ara que es tracti d'ocells que hivernen en zones molt meridionals, o bé, que el mascle que el cuostodia li costi trobar parella.

- La parella de garses que nidifica més próxima al jardí (a la parcel·la del costat), com cada any, amb la sortida dels pollets del niu passen força estones al jardí. Aquest any són dos juvenils molt cridaners que tenen perferència per la frondositat dels arboços d'abaix. Els reclams són constants durant tot el dia i és que els polls encara presenten un plumatge poc desenvolupat (acaben de sortir del niu).
Un dels progenitors sovint busca invertebrats confiadament al camp de davant de casa, extraient orugues amb facilitat de les zones que encara resten verdes.

- La parella d'orenetes vulgars, com era d'esperar, ja tenen els pollets fora del niu. Són tres juvenils que reclamen i caçen per la zona, sempre en vols de caça menys arriscats que els progenitors, amb una evident manca d'habilitat. Sovint s'aturen al cablejat telefònic, típica estampa de mitjans de juny any rere any.

- El rossinyol mascle encara segueix cantant cada cop més esporàdicament; altres anys per aquestes dates ja no se'l sol sentir. Canta sobretot a última hora de la tarda i curiosament, també, amb certa preferència per les hores més centrals del dia, sota uns 32ºC pesats.
Almenys un dels components de la parella ha mostrat un comportament molt confiat, aturant-se diverses vegades sobre la menjadora plana (com a atalaya) i caçant insectes als "camp" davant de casa. Segurament estiguin alimentant els pollets recent sortits de l'ou.

- Una parella de gafarrons es mostra ben activa pel jardí i voltants. Aturant força vegades a les capçades més altes del jardí, amb clara preferència pel pi pinyer. Niu próxim.

- Els pardals xarrecs visiten constantment els últims cacahuets de les menjadores. Almenys una parella encara alimenta pollets en un niu próxim; les seves anades i vingudes en la mateixa direcció són més que constants. La seva presència també es fa molt de notar entre el brancatge dels arboços on encara hi troben abundants pugons i des d'on un mascle reclama insistentment.

- Alguns pardals comuns encara alimenten pollets crescuts a una teula veina.

- Destacar la visita d'una nombrosa familia de raspinells comuns, fet que no havíem observat mai al jardí. Mínim 4 pollets segueixen als pares reclamant amb força i durant força estona per tots els roures martinencs del jardí. Curiosament, tot i la clara dependència dels pollets (segueixen als progenitors en cada moviment i no paren de reclamar), no s'observa cap aportació de menjar per part dels progenitors. En aquesta espècie els pollets es solen independitzar molt ràpidament, fet que indica que el temps dels polls fora del niu devia de ser infim.

- Es sent el reclam del bruel. Espècie en regeressió aquest any. Altres anys teniem una parella activa, fàcil de detectar.

- Els grups familiars de mallerenga cua-llarga segueixen accedint al jardí però ni tant constantment ni tant nombrosament com fa dues setmanes.

- Les mallerengues blaves són constants al jardí, però aquest cop a compta-gotes. En cap cas visiten les menjadores. Sobretot ens visiten polls de l'any que ja vénen sols o amb parelles, tot i que també s'observa algun adult.

- Les mallerengues carboneres també són gairebé constants al jardí però igualment a compta-gotes. La gran majoria de visites són per part de joves de l'any que accedeixen sovint a les menjadores i ens deleiten amb comportaments peculiars, com ara uns banys de sol damunt la, ara inutilitzada, menjadora plana (foto):


- Les mallerengues emplomallades després de força temps que no les veiem, tornen a visitar les menjadores. Sembla que el motiu és alimentar una petita prole que ja vola (1-2 polls).

- Els pica-soques blaus ja es van tornant esporàdics (com cada estiu).


S'han deixat algunes observacions sense destacar per ser idèntiques a les de fa dues setmanes. Afegir que avui es l'últim dia de menjadores actives fins mitjans-finals de setembre. A partir d'ara la relativa abundància d'inveretebrats, el temps bó permanentment i la no necessitat d'alimentar els pollets fan de les menjadores totalment innecessàries.

Pel que fa als altres èssers vius; destacar la forta presència de sargantanes i l'observació d'un dragó en ple dia. Els rat-penats evidentment ben actius i augmentant la seva activitat als seus llocs de nidificació.
I entrant als invertebrats; abundantíssims per arreu, de totes les espècies. Destacar l'abundància de papallones de raçes molt variades, l'abundància d'abelles a les flors del Ligustrum ovalifolium i a les més primerenques dels esbarzers, l'augment de la presencia d'avispes e inclús la presència d'un gran coleòpter (un 15cm) tipus femella xuclant el pol·len de les flors del ovalifolium, entre molts altres.

La vegetació, ara per ara esplondorosa. Floració de la troanella i del gessamí en el seu punt més òptim i iniciant-se l'abundant floració dels esbarzers i de la passionària.
Ja han estirat en dies passats els perennifolis (ja ho varem comentar), destacant potser els fins a 30cm del Juniperus gris. Ara, tot just començen a fer-ho alguns caduques com ara els reis del jardí; els roures. Com cada any primer estiren els més petits on les noves fulles començen a ser evidents (encara els hi falta desenvolupar-se molt) i en els més grans tot just es comença intuir. Aquest any sembla que tots creixeràn bé.
La prunera i els cirerers segueixen fent créixer les seves branques, que ja porten un mes creixent. Alguns estiraments ja arriben als 45cm.


Ocells: Oriol, Puput, Tallarol de casquet, Tallarol capnegre, Picot garser gros, Gafarró, Pardal xarrec, Pardal comú, Raspinell comú, Bruel, Mallerenga cua-llarga, Mallerenga blava, Mallerenga carbonera, Mallerenga emplomallada, Pica-soques blau, Merla, Rossinyol, Estornell vulgar, Garsa, Tudó, Tòrtora turca, Oreneta vulgar, Oreneta cua-blanca, Falciot negre, Ballester

dimarts, 4 de juny del 2013

S'inicia l'estiu meteorològic

Dia 31-5-2013
Últim dia de maig caracteritzat per la suavitat de les temperatures i per un ambient assoleiat en conjunt.
Al fer tant sols una setmana de l'última visita, aquesta diferirà de l'habitual.

Aquests dies, després d'un maig ben fred que, per exemple, ha portat a la producció 0 dels cirerers i la prunera del jardí, les temperatures es van posant el seu lloc. Consequentment s'activen del tot els èssers que esperàven amb ganes el fort sol; les sargantanes ja surten sovint de les fosques esquerdes i prenen el sol desconfiadament davant la nostra presència, els rat-penats recuperen força després d'una letàrgia ben llargad'uns 6-7 mesos (els primers es posen en activitat en plena tarda, cap a les 19:30 impacients d'obtenir les proteines necessàries, no s'observa moviment al teulat), les abelles ja surten en multitud polonitzant sobretot diverses espècies de cards i en menor mesura les flors més primerenques i acabades d'obrir del Ligustrum Ovalifolium, aquestes flors també són utilitzades per papallones tant vistoses com les primeres Iphiclides podalirius que destaquen al jardí juntament també amb les primeres Vanessa atalanta, papallona migradora que encara que resulti increible pot récorre milers de quilòmetres. També el primer
Macroglossum stellatarum passa pel jardí esperant amb impaciència la imminent floració dels esbarzers que encara tenen els botons florals ben tancats. Un altre arbust que tot just ara comença a explotar però que arribarà al punt àlgid a partir de la propera setmana és el gessamí, que es comença a vestir de blanc i despendre la seva intensa olor. Seguint amb els insectes també els primers curiosos i bells Nemoptera bipennis a les zones més humides i denses.
Com deiem els fruits de "ós" tenen una fatal temporada fructificadora al jardí, a canvi, mostren uns estiraments considerables, però els fruits carnosos boscans com ara els marfulls o inclús els llorers sembla que seràn ben abundants aquesta tardor. Aquests dos arbusts-arbrets perennifolis ara es troben en ple desenvolupament dels estiraments que arriben fins a 25cm en les branques dels llorers més afavorides i fins a 15cm en les dels marfulls, que deu ni dó. En la mateixa situació es troben els arboços amb creixements força bons però més tímids (com és propi de l'espècie) i amb les noves fulles de verd pàl·lid plenes de pugons, sent àrea predilecte de caça dels pardals xarrecs, pardals comuns, tallarols capnegres, mallerengues blaves, carboneres i cua-llargues, realment un arbust-arbret que aporta molt i que atreu a la fauna local de forma abundosa en les seves tres etapes (floració, fructificació i creixement). Pel creixement dels roures i demés encara falta ben bé un mes, a veure si és generós!

Pel que fa als ocells semblant al dia passat, potser amb un xic més d'activitat i algunes coses a resaltar.
Dos rapinyaires, de les més comunes a la zones, han sobrevolat el jardí en vol baix; l'aligot comú i l'esparver vulgar, que en l'època estival solen veure's més aviat esporàdicament. A aquestes rapinyaires "poc habituals" a la zona i volant baix per les dates se li suma un còrvid realment rar de veure's des del jardí; la cornella negra.
Fora de l'àmbit de la cria que serà el gran protagonista del resum d'avui en el tema dels ocells, resaltar dues visites força rares, sobretot per l'època; un pícid al qual no hem pogut identificar ha estat picotejant la fusta de la casa a mig-matí. L'altre raresa de la visita: una mallerenga petita; primer sentida cantar per les parcel·les colindants i després vista caçant pels roures d'abaix i seguidament ¿perseguint? un pica-soques blau juvenil cap a la parcel·la del costat.
Pel que fa a l'àmbit nidificatiu primer comentar els que presenten indicis de tenir nius actius ara; la parella de tallarols capnegres ens dóna grans sospites de trobar-se en plena alimentació dels polls a la part esquerra del jardí, el mascle canta i la femella és molt constant caçant entre tot tipus de fullatge dels arbusts del jardí i curiosament casi bé sempre acabant a la part esquerra del jardí on la perdem de vista. Els altres que tenen tota la pinta d'haver començat l'alimentació dels pollets són els rossinyols; el mascle segueix cantant ja en el punts del dia més concrets; al començar el dia, al mig dia i principi de tarda i quan es fa fosc, la novetat d'avui és que també s'ha avistat la femella. Mentrestant garses i tudons també es troben en clars comportaments d'alimentació dels pollets depenent de la parella. D'aquests últims, els tudons, n'identifiquem tres parelles amb nius actius clars; una a la parcel·la sud-est del jardí, un altre a la nord-est i l'altre a la sud-oest, aquesta útlima efectuant còpules i construint el niu. El que ens interessa més, però, és que hi ha un mascle agenciat al pi del jardí des d'on canta i es mostra totalment confiat i el més interessant; invesitga els nius dels anys passats. L'exemplar fins i tot arriba a atreure una femella, que no convencent-li el lloc arrenca el vol.
Uns altres que nidifiquen en la parcel·la del costat aquest any és mínim una parella de gafarrons, de la qual el mascle canta insistentment des del jardí o proximitats e inclús protagonitza una mena de duel cantor amb un altre mascle, amb persecucions incluides. També molt próxima una parella d'orenetes vulgars que té com àrea principal de caça el jardí i que ja deu tenir els pollets ben grans ja que les seves anades i vingudes són més constants; no tardarem en veurel's aturats al cablejat telefònic.
Donant pas als residents de les menjadores també hi ha teca a comentar: 1. Les mallerengues blaves que varen nidificar tenen entre 6 i 9 pollets volantons (ja vistos la setmana passada) cosa que siginfica una èxit reproductiu total. Els pollets ja estàn ben crescuts i tot i encara seguir els pares en gran mesura ja són gairebé autosuficients. 2. Diverses mallerengues carboneres porten els seus polls al jardí, sempre de 2 a 4 pollets, alguns encara demanen insistentment, altres ja fan la seva e inclús alguns ja vénen sense els progenitors. Aquests últims quan coincideixen amb algún altre família són perseguits pels pares d'aquesta. 3. Les mallerengues cua-llargues visiten el jardí amb grups familiars molt nombrosos (de més de 25 exemplars), mai haviem vist un grup tant nombrós. 4. Els pica-soques blaus presenten famílies irregulars les quals també tenen de 2 a 4 polls. La veritat és que ens hem descomptat del nombre de parelles amb pollets que podrien estar visitant al jardí, fet que es dificulta perquè molts dels polls ja vénen per si mateixos i són autosuficients (mínim 2 famílies assegurades) 5. Els pardals xarrecs visiten les menjadores molt esporàdicament i no veiem cap pollet (!) segurament per la mala posició de les menjadores...
Pel que fa a la resta molt semblant a fa dues setmanes, resaltant la presència d'una parella de colom roquers domèstics, realment molt rars a la zona (ni al poble s'observen), que podrien estar colonitzant noves zones amb la massiva construcció, que el mascle de merla segueix cantant, els primers polls volantons d'estornell vulgar, etcétera.


Ocells: Esparver vulgar, Aligot comú, Cornella negra, Pícid no identificat, Mallerenga petita, Mallerenga blava, Mallerenga carbonera, Mallerenga cua-llaga, Pica-soques blau, Pardal comú, Pardal xarrec, Tallarol capnegre, Bruel, Raspinell comú, Merla, Tudó, Garsa, Tòrtora turca, Gafarró, Cadernera, Colom roquer, Oreneta vulgar, Oreneta cua-blanca, Falciot negre, Ballester, Estornell vulgar

diumenge, 26 de maig del 2013

Extra: Estudi de les caixes-niu fora del jardi - temporada 2013

Com ja vam comentar en el seu moment, ja fa dos anys; http://lanaturaalmeujardi.blogspot.com.es/2011/05/observacio-de-les-caixes-niu-fora-del.html , estem fent un projecte de recuperació d'insectívors en una zona boscana molt afectada per l'incendi de 1994 que es troba en plena recuperació.
El paisatge actual es compon de sureres supervivents i arboços, marfulls, llentiscles, brulls... en les zones més expostes al sol (la majoria de llocs), que sel's hi sumen roures martinencs de rebrotació i pins de ràpid creixement a les zones més ombrívoles. Destaquen, però, petits reductes humits que es salvaren del foc on s'hi troben aurons, aranyoners, bedolls joves i roures martinencs de tamany considerable.

Aquest any l'ocupació no ha estat al 100% però també s'han obtingut bons resultats. Dues de les caixes no s'han ocupat i dues més no s'han estudiat per estar en zona díficil i evitar molèsties innecessàries.
Abans de començar; sentim la mala qualitat de les fotografies, ja que les fem el més lluny possible i amb el mínim temps possible per tal d'evitar molèsties.

Caixa A6: És la primera que trobem al entrar en el bosc. En una zona on l'alzinar muntanyenc s'ha conservat per estar propera a l'urbanització.
Hi trobem un niu de mallerenga carbonera, que pel seu estat ens fa pensar que ja ha estat abandonat; signes d'activitat i cap signe de depredació.
Foto:

Caixa A1: Per segon any consecutiu ha estat ocupada per una parella de pica-soques blau que tot just avui, dia 25, alimentava els pollets crescuts insistentment. D'aquí 1-3 dies ja sortiran.
Fotos:Caixa A3: Una parella de mallerengues carboneres es manté fidel en aquesta caixa situada en plena sureda calzinada des de fa tres temporades. Els polls se senten des de ben lluny, per tant, tampoc tardaran en sortir.


Caixa A4: També situada en plena sureda calzinada i en plena solana mentre l'any passat va acollir una posta abandonada de mallerenga blava aquest any les mallerengues carboneres les han relevat. Es troben en plena alimentació dels pollets.


Caixa A5: També en una surera prou aillada. L'any passat hi van criar satisfactòriament una parella de mallerenga carbonera però aquest any extranyament no presenta signes d'ocupació. No la canviarem de lloc i esperàrem que l'any que ve es torni a utilitzar.

Caixa A7: Situada en un pi jove d'uns 6-7 anys, en una zona on les sureres calzinades ja comparteixen espai amb altres arbres com ara els pins (en aquest zona creixen amb prou força) o inclús els primers plantons d'aurons. Ocupada per una parella de mallerengues carboneres amb la prole també crescuda ja.


Caixa B1: Situada en una zona on el bosc enclotada que es salvà del foc; roures i alzines muntanyenques sobretot. La caixa és nova d'aquesta temporada i acull una parella de mallerengues blaves que alimenten insistentment les cries també crescudes.


Caixa B2: Situada en una bosquet de roures martinencs molt proper a la caixa B1 hi trobem un niu amb grans senyals d'activirat de mallerenga carbonera que sembla depredat per el nombre de plomes que s'hi troben. El forat no ha estat engrandit com en d'altres caixes que havien estat depredades en anys anteriors, descartant d'aquesta manera picots garsers grossos, esquirols, rossegadors de mida mitjana... Agraim si algú pot donar-nos alguna orientació. Foto:
Sembla ser que el causant de l'estrall té bastants números de ser una mostela. Segons estudis seriosos, el rosegador que amb diferència més expolia les caixes-niu, en atacs nocturns i normalment amb l'objectiu de depredar sobre la femella o sobre els polls crescuts. Tal com es veu la caixa, sembla que la depredació podria haver estat sobre una prole ja avançada i que la femella adulta se n'hauria salvat. Queda el dubte.


Caixa AR1: Situada próxima a una rivera on s'hi plantaren acàcies no presenta cap signe d'activitat.

Caixa AR2: No estudiada pel seu llarg i díficl accès però des de fora no es senten pollets. També situada just en la riera de les acàcies. Al setembre (amb la neteja de les caixes) veurem si hi ha indicis d'ocupació.

Caixa B3M: Única caixa feta per a ocells de mida mitjana i situada a les runes d'una edificació envoltada de bedolls, aranyoners i cierers dins d'un àmbit forestal. Confiem que hagi estat ocupada. No s'ha pogut veure ni estudiar pel seu díficilissim accès. Al setembre veurem si hi ha indicis d'ocupació.

dissabte, 25 de maig del 2013

Verdor i primers volantons

 Aquest any la verdor exhuberant primaveral s'ha fet esperar però ha arribat amb més força que mai, tot el jardí mostra un verd llampant. Els ocells com ja comentàvem en l'anterior entrada aquesta primavera són més aviat escassos tot i que sempre presents.
El dia ha estat fresc (min 8ºC max 17ºC) amb cel ennuvolat i alguna gota, inclús amb alguna estona de sol. Temperatures clarament per sota del normal.

Ocells
Els protagonistes del dia han estat els polls més primerencs en sortir del niu (a excepció dels dolls polls molt prematurs de pica-soques de fa tres setmanes), així dons; pardals xarrecs, mallerengues blaves, mallerengues carboneres, mallerengues cua-llargues i pica-soques blaus ens mostren els seus polls més primerencs.

- Els pica-soques blaus han format una part molt important del moviment del jardí. Als juvenils de fa tres setmanes se li han juntat uns altres (entre 3 i 5 polls nous) que just acaben de sortir del niu i són totalment dependents dels pares. D'aquesta manera hem comptat entre 7 i 10 pica-soques blaus, el major nombre d'ocells d'aquesta espècie vist mai al jardí. Els progenitors dels polls recent sortits s'afanyen en extreure cacahuets de les menjadores i expulsen ràpidament altres pica-soques blaus e inclús a mallerengues carboneres.
És una alegria veure com any a any el nombre de Sitta europea va augmentant a l'urbanització, sobretot mentre altres espècies estàn en disminució.
Fotos d'un dels nous pollets mentre esperava aportació alimentària:- Les mallerengues carboneres vénen de tant en tant i, ja ,sobretot en parella per recuperar forçes i seguir alimentant la prole en algun lloc proper al jardí. A última hora de la jornada de visita, una parella ha accedit a les menjadores juntament amb tres volantons que demaven sense pausa. Els primers de la temporada.

- Les malleregues blaves arribada l'època de nidificació sumada a la pressió del mascle nidificant al jardí són molt poc abundants al jardí. Així dons, únicament s'ha localitzat la parella que cria al jardí amb els seus pollets que ja han sortit del niu (fa uns 5 dies, dilluns ens informen que encara eren dintre), mínim són quatre polls que encara segueixen els pares i demanen insistentment.

- Nombrosos i constants grups familiars de mallerengues cua-llargues (el més gran d'uns 20 exemplars). Es fan sentir des de ben lluny pel seu reclam penetrant. Destacar que s'han alimentat abundantment pels arboços i llorers del jardí cosa que no solen fer, normalment caçen en els estrats arboris més alts.

- Visites de bruels i raspinells comuns esporàdiques. Els primers en clara disminució per la falta de vegetació a la zona.

- Els pardals xarrecs també estàn ocupats alimentant a noves generacions, tot i que aquest any no fan gaire cas a les menjadores, sembla que el nombre de parelles és inferior. Tant sols un poll s'ha deixat veure, l'exemplar perseguia a la mare arreu, mentre el pare els observaba des d'una distància considerable. La mare s'afanyava a buscar troços petits de cacahuets i entregar-los al seu únic pollet (almenys fora del niu).- Els pardals comuns també es troben en plena feina a la teulada veina, de tant en tant algun exemplar visita el jardí.

- El rossinyol segueix cantant a tot hora però molt més pausadament i menys intensitat. Segurament d'aquí poc ja encenti l'alimentació de les cries que de ben segur naixeran el jardí. De tant en tant es mostra enfilant-se a la menjadora i accedint als arbres més aillats de dalt.

- Per fi es localitzen els dos exemplars de tallarol capnegre, la presència de la femella buscant insectes dóna evidència de que els pollets ja han nascut, pel que sembla encara molt petits. A veure si la cria resulta exitosa com l'any passat i podem veure els confiats polls pel jardí.

- Un exemplar de puput sobrevola en vol baix per aturar-se a parcel·les properes. És perseguit per les garses de la zona.

- Les parelles de garses es troben majoritàriament alimentant els seus pollets que no tardaran en sortir del niu i distreure'ns amb els seus simpàtics comportaments adolescents.

- Els tudons obviament ja estan emparellats i en plena feina de nidificació. No els veig ni tant abundants ni tant confiats com l'any passat.

- Les tòrtores turques segueixen explaiant el seu territori any a any, utilitzant sobretot les zones més humanitzades, passant la major part del temps sobre teulades i antenes de televisió. Ocells amants de la presència humana.

- Una parella d'orenetes vulgars es troba molt establerta al jardí, tenint-lo com a principal àrea de caça. Deuen tenir un niu actiu ben aprop.

- Grups nombrosos d'orenetes cua-blanques utilitzen l'ubranització com a àrea de caça de petits insectes sobretot a mig-matí i migdia.

- Nombrosos falciots negres es mouen depenen de les condicions climàtiques del moment.

- Algun ballester sobrevola el jardí.

- Un gafarró mascle canta des de la parcel·la del costat.

- Els estornells vulgars nidificants han augmentat envers a anys passat. Es paren al jardí, prou sovint a l'antena de casa.

- Un exemplar mascle de merla canta insistentment des d'una parcel·la propera.

- Es segueixen sentint oriols des del jardí, no gaire lluny.


Els rat-penats tot i ser actius des de fa setmanes, la nit del 24 a 25 de maig presenten nul·la activitat a causa de l'ambient fred ja des del vespre. Per altre banda tant sols es localitza un exemplar de sargantan aprofitant una clariana en el cel.
Insectes propis d'ambient càlid com ara les avispes segueixen sense aparèixer esperant l'arribada de la calor que aquest any es fa molt d'esperar (millor!).

Pel que fa a la vegetació com hem dit es mostra ben exhuberant i presenta una verdor intensa. Els roures ja han adquirit el fullatge estival a l'espera dels estirament del juliol que esperem que aquest any siguin generosos.
Com a part positiva destacar sobretot el naixement del que creiem que són aranyoners espontanis a la part esquerra del jardí per una causa clara; els excrements dels ocells que se'n alimenten. També han sorgit de la mateixa manera abundosos llorers, marfulls e inclús espècies no autoctònes com ara Ligustrum lucidum, del quals potser deixarem algun perquè ens faci de valla vegetal i de pas atraigui ocells amb els seus irresistibles (per als ocells) fruits.
La cara negativa, la primavera plujosa i fresca, també ha portat un expandiment de les plantes al·lotcònes invasores que haurem de controlar i erradicar molt seriosament de cara a l'estiu, ara malmetriem possibles nius. La horripilant passiònaria i un altre enderradera que no recordo el nom estàn produint vertaders estralls a l'equilibri vegetal del jardí.
Us recomano no plantar mai plantes foranees, però sobretot absteniu-vos de plantar endarrederes al·loctònes ja que solen tenir un fort caràcter invasiu. Millor centrar-se amb vinya i heura i evitar mal de caps.

Ocells: Pica-soques blau, Mallerenga carbonera,  Mallerenga blava, Mallerenga cua-llarga, Bruel, Raspinell  comú, Pardal xarrec, Pardal comú, Rossinyol, Tallarol capnegre, Puput, Garsa, Tudó, Tòrtora turca, Orenete vulgar, Oreneta cua-blanca, Falciot negre, Ballester, Gafarró, Estornell vulgar, Oriol, Merla, Falconiforme no identificat.

dimecres, 8 de maig del 2013

Primavera poc animada

 Dia 4-5-2013
La primavera s'ha reconfirmat i el jardí es mostra verd per tots els racons; els roures, per fi, es mostren tupits i les mates creixen exhuberantment després d'un inici de primavera bastant plujós. Però tot i la bona salut de la vegetació els ocells no són especialment abundants.  El pas prenupcial, que ha estat molt important en tot l'ambit català degut a una llevantada que ha arrosegat els migrants de l'est, pel jardí casi bé ni l'hem notat. Avui, el pas, era inaprecaible i fa dues setmanes fou molt feble.

El dia ha estat càlid sense estridències 9-21ºC amb nuvolades importants guanyant terreny ja des del matí, per deixar el cel molt ennuvolat de cara al migdia. A la tarda, quan ja no hi erem, ha plogut 4l/m2.

Comentar, a part, que aquest any el jardí està patint els efectes d'un veinat peculiar; hem pescat un veí entrant almenys una vegada al jardí amb tisores de podar (?) i això sumat a que altres veíns es dediquen a utilitzar la parcel·la del costat com a verteder de plàstics, sorres i ciment... No sabem fins a quin punt hem de posar una denúncia o no, ja que posar-se els veíns d'una casa que només es visita cada dues setmanes en contra, pot ser contraprudent. Això si, si tornem a gravar algun personatge al jardí ja no tindrem altre remei i pel que fa a la parcel·la del costat, si segueix la tirada d'escombraries (fins i tot embalatges de bistecs encara no caducat) avisarem els propietaris.


Ocells

Amb tot això els titulars i protagonistes del dia són les dues espècies que, aquest any tot i les molèsties, presenten una cria segura al jardí; el rossinyol i la mallerenga blava. El primer canta durant tota la nit i matí i les segones ja es troben en plena alimentació dels polls a la caixa-niu del pi.
Les menjadores ja són molt poc actives amb tant sol la visita de pardals xarrecs (atrafegats en alimentar els seus polls en parcel·les properes), de mallerengues carboneres a compta-gotes, la família de pica-soques blaus i per la parella reproductiva de mallerenga blava.
La veritat és que avui teniem l'esperança de tastar una mica el pas prenupcial, ni que fos amb un Ficedula, però no n'hi ha hagut manera. Segurament varen ser presents fa una setmana.

 - El rossinyol canta durant tota la nit, amb especial força de 23:00 a 00:00 i de 5:00 a 6:00. De cara al matí segueix sense pausa fins les 8:30, a partir de llavors intercala grans estones de cant amb la caça d'insectes en vol, fins i tot arribant-se a aturar a dalt de les dos menjadores. Canta des de tots els racons, amb especial preferència pels arboços i roures d'abaix.

- Els pica-soques blaus (mínim 4x); polls crescut que ja no demanen però segueix amb el reclam característic i els progenitors segueixen visitant el jardí i de forma prou assídua; les menjadores de malla.

- Les mallarengues carboneres visiten les menjadores assiduament però en poc nombre. Majoritàriament mascles (femelles covant) i algunes en parella.

- Bona activitat de dos raspinells comuns, avui.

- Algunes parelles de pardal xarrec ja van atrafegats en l'alimentació dels seus pollets a parcel·les properes.  Visiten les menjadores amb assiduitat i confiança. De ben segur que en la próxima visita ja veurem els primers polls volanders.

- El tallarol capnegre després de l'amago de cria al jardí de les anteriors visites, avui gairebé no hi accedeix i canta majoritàriament des de parcel·les properes. Potser degut a la clara competència amb el rossinyol, ja sigui per l'alimentació, per la distancia territorial o per la dominància de cant. La femella segueix sense localitzar-se.

- Com deiém, les mallerengues blaves estàn en plena alimentació dels polls que és composta exclusivament d'insectes provinents del jardí i de parcel·les properes; les menjadores només les utilizen per reserva energètica pròpia.
Tot i que els polls no semblen gaire nombrosos ni grans (pel nombre d'entrades i sortides), els sacs fecals que treuen són de dimensions considerables.

- Les orenetes vulgars poc a poc es van establint en els seus llocs de cría fora del jardí.

- S'observen vols de còpula dels actius falciots negres.

- Un aligot comú reclama per la part alta de l'urbanització.

- Es senten oriols des del jardí; a la zona sud de l'urbanització, segurament propers a la rivera.


Avui, ens deixem de comentar algunes espècies per la falta de temps i la irellèvancia d'algunes observacions.
Destaquem avui la creació d'un petit abeurador pensat per petits ocells en l'època estival que funcionarà gràcies al rec programat (si aquest funciona correctament). No sabem si aquest "projecte" acabarà sent un plat d'aigua pels gats del veinat, o bé, realment ens donarà sorpreses agradables; temps al temps.

Pel que fa als altre vertebrats; avui per fi es generalitza l'activitat de les sargantanes i els rat-penats per fi abandonen els seus forats durant la nit (en poc nombre els dos). Dels invertebrats, comentar, l'abundància de la típica papallona del jardí (desoneixem l'espècie), activitat ja intensa de les formigues, pugons...

Vegetació; roures ja brotats amb verd pàl·lid que dona gust de veure, de fet, la majoria de caducifolis es troben en aquest estat.
Començen a estirar tímidament marfulls, llorers, troanella i prunera.
Exhuberància de les enradederes i esbarzers. Potser massa les primeres que haurem d'acabar controlant; s'estàn menjant un arboç de la part esquerra del jardí.

Salut!

Ocells: Rossinyol, Pica-soques blau, Mallerenga blava, Mallerenga carbonera, Raspinell comú, Estornell vulgar, Pardal xarrec, Pardal comú, Tallarol capnegre, Tudó, Tòrtora turca, Garsa, Oreneta vulgar, Oreneta cua-blanca, Falciot negre, Gafarró, Merla, Aligot comú, Oriol

dissabte, 20 d’abril del 2013

Poca activitat

 Dia força parat amb molt poca activitat a les menjadores. La primavera poc a poc va avançant i els seus símptomes ja es noten fins als arbres més atrassats, la verdor ja casi bé domina el panorama. La migració és gairebé inexistent.
El dia ha estat prou fresc amb temperatures oscil·lant dels 4ºC als 18ºC. El cel ha restat serè durant tota la jornada.

Ocells
El dia s'ha caracteritzat per la tranquil·litat i la poca activitat en general, tot i que, com sempre, tenim vàries coses a comentar. Els titulars podrien ser la precoç niada dels pica-soques blaus, la presència de dos migrants propis de dates menys avançades, l'arribada del rossinyol, entre d'altres.

- Des de les primeres llums se sent el recent arribat rossinyol per les parcel·les properes, però no és fins a les 9:00 que no es decideix a cantar des del jardí. El seu cant ressona majoritàriament pels arboços d'abaix però també utilitza d'atalaya amb força assiduitat els roures d'abaix e inclús la troanella i el roser de davant de casa, des d'on el cant ressona per tota la casa. L'exemplar es passa tot el matí al jardí tot i que només aconseguim contacte visual en dues ocasions; en una d'elles baixa momentàniament al terra de les menjadores.

- Un atrassat mosquiter comú es troba sedimentat al jardí. A primera sentim el seu cant inconfusible i després el veiem caçant eurugues als arboços i sobretot al roure de dalt.
És una cita bastant tardana d'aquest phylloscopus al jardí. Mai l'haviem observat en una data tant avançada.

- Un altre atrassat, tot i que, no tant excepcional és el pit-roig. En aquest cas, es tracta d'un exemplar ferit d'una pota que el fa cossejar. L'exemplar, per motiu d'aquest defecte, deu haver atrassat o annul·lat la migració cap a la seva típica zona de nidificació. Mostra un comportament excepcional per l'època, accedint a la menjadora plana varis cops i de manera força pausada.- Mínim tres verdums segueixen visitant les menjadores, de forma puntual.

- Una parella de caderneres travessen el jardí i s'aturen a alimentar-se de gramínies a la parcel·la del costat.

- El tallarol capnegre mascle segueix cantant, literalment durant cada minut del matí. Canta des de arreu del jardí i efectua vols nupcials sovint. Es mostra confiat i segueix cantant dins del jardí quan nosaltres som fora. El niu es troba dins del jardí, en tres possibles llocs; a la zona del juniperus gris o amb més possiblitats a les mates d'esbarzers de la zona dreta d'abaix, o bé, a la de dalt.
Segurament d'aquí dues setmanes ja estaràn alimentat els polls.

- Un exemplar mascle de merla és present al jardí. A mig-matí canta des de les branques recent brotades  del roure alt d'abaix. El niu deu estar en una zona próxima però no teniem garanties de que es trobi al jardí.

- Els tudons es troben ja empleats amb la nidificació, uns construeixen els nius, altres coven i altre ja alimenten als primers polls. Al jardí, però, no n'ha criat cap parella.

- El mascle dominant de tòrtora turca defena activament el jardí i les zones del voltant dels seus congèneres. La femella està covant en un arbre proper al jardí o, fins i tot, no seria extrany que ho estigués fent al pi pinyer del propi jardí, tot i que no en tenim cap garantía.

- La parella de mallerengues blaves presenta activitat a la caixa-niu tot i que a compta-gotes. Podrien trobar-se en plena incubació tot i que també s'entreveu alguna aportació de menjar ¿primers polls naixent? D'aquí dues setmanes sortirem de dubtes.

- Mínim 4 pica-soques blaus visiten les menjadores. Entre ells, mínim dos polls volanders efectuen el típic reclam. Aquests ja s'alimenten per si mateixos a les menjadores de malla, si bé, l'adult que els acompanya encara els ofereix menjar de tant. Deu ni dó la precocitat d'aquest any.

Deixem sense comentar algunes observacions. Destacar,abans, que els rat-penats tot i la calor de l'última setmana encara segueixen en letàrgia hivernal.

Ocells: Rossinyol, Mosquiter comú, Pit-roig, Verdum, Cadernera, Bruel, Tallarol capnegre, Merla, Tudó, Tòrtora turca, Mallerenga blava, Mallerenga emplomallada, Mallerenga carbonera, Pica-soques blau, Pardal xarrec, Pardal comú, Estornell vulgar, Falciot negre, Falciot pàl·lid, Oreneta vulgar