LLISTAT D'ESPÈCIES OBERVADES AL JARDÍ

 Llegenda: "P"=poc frequent, "E"= escàs, "B"= bastant frequent, "M"= molt frequent, "R"= rar, "s"= sobrevolant, "e"= escoltat, "p"= de pas,  "HI"= hivernant, "ES"= estival,

- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): Ps
- Cigonya negra (Ciconia nigra): R -Ps
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): Ps
- Oca vulgar (Anser anser): R-Ps
- Àguila marcenca (Circaetus gallicus): Pps
- Àguila calçada (Hieraaetus pennatus): Eps
- Aligot comú (Buteo buteo): Bs
- Esparver vulgar (Accipiter nisus): B-H, E-ES
- Astor (Accipiter gentilis): P
- Xoriguer comú (Falco tinnunculus): P-B
- Falcó peregrí (Falco peregrinnus): P-H s
- Gavià argentat (Larus argentatus): Bs
- Colom roquer (Columba livia): Ps
- Tudó (Columba palumbus): M
- Tòrtora turca (Streptopelia decaocto): M
- Tòrtora (Streptopelia turtur): Pp
- Gamarús (Strix aluco): Ee- HI
- Xot (Otus scops): Rp
- Falciot negre (Apus apus): M-ES
- Falciot pàl·lid (Apus pallidus): P-ES
- Ballester (Apus melba): B-ES
- Puput (Upupa epops): B-ES
- Abellerol (Merops apiaster): Ps-ES
- Picot verd (Picus viridis): B
- Picot garser gros (Dendrocopos major): E
- Picot garser petit (Debdrocopos minor): R
- Colltort (Jynx torquilla): Rp
- Oreneta de ribera (Riparia riparia): P- ES
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica): M-ES
- Oreneta cua-blanca (Delichon urbica): M-ES
- Cuereta blanca (Motacilla alba): P
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea): E
- Cargolet (Troglodytes troglodytes): R-HI
- Pardal de bardissa (Prunella modularis): M-HI
- Pit-roig (Erithacus rubecula): M-HI
- Rossinyol (Luscinia megarhynchos): M-ES
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros): B-HI
- Tord comú (Turdus philomelos): B-HI
- Griva (Turdus viscivorus): R-HI
- Merla (Turdus merula): M
- Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla): M-HI, B
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala): M
- Tallareta vulgar (Sylvia communis): E-ES
- Boscaler comú (Locustella luscinioides): R-p
- Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta): E-ES
- Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus): Pp
- Mosquiet xiulaire (Phylloscopus sibilatrix): Rp
- Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli): R-ES
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita): M-HI, Bp
- Reietó (Regulus regulus): R-HI
- Bruel (Regulus ignicapillus): B
- Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca): Bp
- Mallerenga carbonera (Parus major): M
- Mallerenga petita (Parus ater): E
- Mallerenga blava (Parus caeruleus): M
- Mallerenga emplomallada (Parus cristatus): M
- Mallerenga cua-llarga (Aegithalos caudatus): B
- Pica-soques blau (Sitta europaea): M
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla): M
- Garsa (Pica pica): M
- Corb (Corvus corbus):  R
- Gaig (Garrulus garrulus): B
- Cornella negra (Corvus corone corone): Rs
- Estornell vulgar (Strunus vulgaris): M
- Oriol (Oriolus oriolus): P-ES
- Pardal comú (Passer domesticus): M
- Pardal xarrec (Passer montanus): M
- Pinsà comú (Fringilla coelebs): M-HI
- Pinsà mec (Fringilla montifringilla): R-HI
- Cadernera (Carduelis carduelis): B
- Verdum (Carduelis chloris): B
- Lluer (Carduelis spinus): M-HI
- Gafarró (Serinus serinus): M-ES, P-HI
- Durbec (Coccothraustes coccothraustes): E-HI
- Gratapalles (Emberiza cirlus): R
- Sit negre (Emberiza cia): R-HI


76 espècies en total.
Tenint en compte que només es fan dues visites al mes (a vegades ni axiò) i tan sols al matí, és una xifra (per a mi), més que destacable.
I, és clar, no es tenen en compte les especies observades a àrees properes al jardí. Només i exculsivament les que es troben al propi jardí o sobrevolant damunt seu (s).


Per últim, dir que les dades de la "llegenda", són reals per a l'any 2010-2011, és evident que en futurs anys poden canviar.