dilluns, 15 de juliol de 2013

Nius a l'estiu i mosquiter pàl·lid.

Dia de plena canícula amb una temperatura mínima de 21ºC i màxima de 34ºC, amb núvols abundants a primera hora. La vegetació es comença a ressentir de forma general.
El dia s'ha caracteritzat per tres principals sorpreses; la rapidesa de la ja sabuda nidificació de tudons al pi pinyer, la segona posta ja avançadíssima de la parella de mallerengues blaves i l'avistament per primer cop al jardí d'un fugaç mosquiter pàl·lid. De tot això i més en farem un resum a continuació.

- Un exemplar de mosquiter pàl·lid s'ha deixat veure des del finestró cap a les 8:15 caçant insectes a un pi pinyer que està a tres metres del jardí.
Aquest Phylloscopus tot i ser relativament abundants i extès pel país durant els mesos de bonança al jardí i, de fet, a la nostre zona no és fàcil d'avistar. Com ja hem comentat es tracta d'un bimbo pel jardí i compón la espècie 76. Una de les anuals sorpreses estivals.

- Els rossinyols es deixen veure molt fàcilment per l'època en que ens trobem, normalment al mes de juliol es tornen casi bé inperceptibles al jardí. Avui, en contra, un exemplar s'ha mostrat més que bé, caçant al camp del davant i utilitzant el columpi com a atalaya. Més tard s'ha vist una petita persecució entre dos exemplars, molt probablement protagonitzada per un progenitor i un volander de l'any.
Es senten alguns reclams però ja mai el cant.

- Una merla travessa el jardí de sud a nord després d'aturar-se als roures d'abaix.

- Els tallarols capnegres es mostren molt actius i podriem dir que els protagonistes del jardí. Tota la família nidificant al jardí s'hi troba agenciada, amb mínim dos joves de l'any. Caçen per tota la vegetació baixa i no marxen quan sortim.

- Fa dues setmanes ja comentàvem la nidificació clara d'una parella de tudons a la part esquerra del pi pinyer. Avui, no només podem assegurar que prosegueix sinó que es troba en una fase més avançada de l'esperada. El niu, visitat pels pares amb intervals de 10-15 minuts, hi ha mínim un pollet que té una mida ja semblant a una tòrtora. Tot i que el niu està ben amagat es vei clarament com el poll demana i rep.
Sense dubte una excel·lent notícia que es torna a repetir. És curiós que la nidificació al jardí sempre és al juny-juliol, fet que podria ser degut a que són segones postes per una primera posta desafortunada, que el mascles li costa trobar parella, que vénen de molt el sud o simplement que la parella decideix fer la segona posta a un lloc diferent al de la primera.

- Més extranya és la nidificació (segona posta) de la parella de mallerengues blaves en ple mes de juliol i més sabent que la primera va ser d'un èxit descomunal. Si aquesta va tan bé com la primera podrem dir que aquesta parella haurà tret del niu al voltant de 15 noves mallerengues blaves, excel·lent notícia per l'espècie a la zona. Remarcar que al nostre territori el percentatge de segones postes per part dels pàrids és més aviat escassa.
El niu, a més, es troba ja en pleníssima alimentació dels pollets, els quals ja se'ls sent perfectament des de tot el jardí. Per tant, en anteriors setmanes la segona posta ja estava en procès i no vam ser capaços de veure-ho. Les anades i sortides del niu són prou constants i els sacs fecals que extreuen de mida considerable.

- Passa alguna mallerenga carbonera reclamant pel jardí, aquestes amb les menjadores tretes disminueixen substancialment.

- Mínim tres mallerengues emplomallades caçen i reclamen pel jardí. Hi ha almenys un exemplar encara amb caràcters de juvenil que sembla que demana als pares.

- Els gafarrons segueixen actius per la zona.

- Les garses, com ja vam comentar en l'anterior entrada, es troben en plena feina de preparar la seva prole per la vida en solitari.

- Es senten oriols propers durant tot el matí.

- Mentre diversos grups familiars d'estornell vulgar travessen al jardí constantment, algunes parelles de pardal comú encara busquen insectes (sobretot entre els pins) per alimentar els pollets del teulat del veí.

- Les orenetes vulgars que crien al voltant del jardí ja s'han dispersat, mentre, grups familiars d'orenetes cuablanques caçen a una altura mitjana (en general).

Ocells: Mosquiter pàl·lid, Raspinell comú, Rossinyol, Merla, Tallarol capnegre, Mallerenga carbonera, Mallerenga blava, Mallerenga emplomallada, Gafarró, Tudó, Tòrtora turca, Garsa, Oriol, Pardal comú, Estornell vulgar, Falciot negre, Ballester, Oreneta vulgar, Oreneta cuablanca

dimecres, 19 de juny de 2013

Tranquilitat estival

 L'ambient estival ja és plenament present al jardí, mentre gairebé tots els pollets de les primeres llocades ja han sortit dels nius (amb excepcions), la verdor herbàcea comença a agafar tonalitats marronoses. Al migdia la calor apreta amb més de 30ºC i el jardí passa pels moments més tranquils de tot l'any.


Ocells

Moltes de les parelles ja han acabat la feina al niu, així doncs; els pica-soques blaus i les mallerengues ja tenen els polls independitzats en la gran majoria (a excepció de les emplomallades), ja es veuen els pollets dels tallarols capnegres (1-2), la parella de garses més próxima al jardí ja ens mostra dos polls volanders ben actius, mínim 4 polls dependents de raspinell comu demanen pel jardí, els tres juvenils de la parella d'orenetes vulgars ja es pengen al cablejat telefònic, famílies d'estornells vulgars vénen i van, etc.
Altres, però, encara es troben en plena feina al niu, com ara la majoria dels tudons (una parella dels quals es troba covant al pi pinyer del jardí), algunes parelles de pardals xarrecs, gafarrons i pardals comuns, la parella de rossinyols...

- Una visita esporàdica en vol baix tant d'un oriol mascle com d'una puput amb becada (sembla un cargol). El primer direcció est i la puput direccio oest.

- Un tallarol de casquet mascle caça de forma activa pels arboços d'abaix. S'està força estona atrapant insectes voladors. La presència d'aquesta espècie al juny i fins a mitjans de setembre no deixa de ser força rara.

- La parellla de tallarols capnegres, per fi, ja ha finalitzat l'activitat al niu. Almenys un poll curiós ronda constantment pel jardí, mentre que els pares, més amagadissos, el vigilen.

- Força presència de mínim un picot garser gros. Dues visites diferenciades al jardí i quatre en les parcel·les colindants. Destacar que en una d'elles passa estona picant la fusta de les parets de la casa i que en un altre reclama insistentment i amb força durant uns deu minuts.

- Els tudons, en general, encara es troben en plena feina nidificativa. La possible nidificació al jardí que comentàvem fa dues setmana s'ha confirmat. Han construit un nou niu a la part més externa del pi pinyer del jardí on la femella hi cova sense pausa. Els mascle de tant en tant la visita, normalment portant algún petit branquilló per tal de perfeccionar el simple niu, inclús sembla que s'observa una relevació.
Curiós que la nidificació al jardí per part dels palumbus sempre s'efectua al juny, temps que normalment és reservat a segones postes o, potser altres motius com ara que es tracti d'ocells que hivernen en zones molt meridionals, o bé, que el mascle que el cuostodia li costi trobar parella.

- La parella de garses que nidifica més próxima al jardí (a la parcel·la del costat), com cada any, amb la sortida dels pollets del niu passen força estones al jardí. Aquest any són dos juvenils molt cridaners que tenen perferència per la frondositat dels arboços d'abaix. Els reclams són constants durant tot el dia i és que els polls encara presenten un plumatge poc desenvolupat (acaben de sortir del niu).
Un dels progenitors sovint busca invertebrats confiadament al camp de davant de casa, extraient orugues amb facilitat de les zones que encara resten verdes.

- La parella d'orenetes vulgars, com era d'esperar, ja tenen els pollets fora del niu. Són tres juvenils que reclamen i caçen per la zona, sempre en vols de caça menys arriscats que els progenitors, amb una evident manca d'habilitat. Sovint s'aturen al cablejat telefònic, típica estampa de mitjans de juny any rere any.

- El rossinyol mascle encara segueix cantant cada cop més esporàdicament; altres anys per aquestes dates ja no se'l sol sentir. Canta sobretot a última hora de la tarda i curiosament, també, amb certa preferència per les hores més centrals del dia, sota uns 32ºC pesats.
Almenys un dels components de la parella ha mostrat un comportament molt confiat, aturant-se diverses vegades sobre la menjadora plana (com a atalaya) i caçant insectes als "camp" davant de casa. Segurament estiguin alimentant els pollets recent sortits de l'ou.

- Una parella de gafarrons es mostra ben activa pel jardí i voltants. Aturant força vegades a les capçades més altes del jardí, amb clara preferència pel pi pinyer. Niu próxim.

- Els pardals xarrecs visiten constantment els últims cacahuets de les menjadores. Almenys una parella encara alimenta pollets en un niu próxim; les seves anades i vingudes en la mateixa direcció són més que constants. La seva presència també es fa molt de notar entre el brancatge dels arboços on encara hi troben abundants pugons i des d'on un mascle reclama insistentment.

- Alguns pardals comuns encara alimenten pollets crescuts a una teula veina.

- Destacar la visita d'una nombrosa familia de raspinells comuns, fet que no havíem observat mai al jardí. Mínim 4 pollets segueixen als pares reclamant amb força i durant força estona per tots els roures martinencs del jardí. Curiosament, tot i la clara dependència dels pollets (segueixen als progenitors en cada moviment i no paren de reclamar), no s'observa cap aportació de menjar per part dels progenitors. En aquesta espècie els pollets es solen independitzar molt ràpidament, fet que indica que el temps dels polls fora del niu devia de ser infim.

- Es sent el reclam del bruel. Espècie en regeressió aquest any. Altres anys teniem una parella activa, fàcil de detectar.

- Els grups familiars de mallerenga cua-llarga segueixen accedint al jardí però ni tant constantment ni tant nombrosament com fa dues setmanes.

- Les mallerengues blaves són constants al jardí, però aquest cop a compta-gotes. En cap cas visiten les menjadores. Sobretot ens visiten polls de l'any que ja vénen sols o amb parelles, tot i que també s'observa algun adult.

- Les mallerengues carboneres també són gairebé constants al jardí però igualment a compta-gotes. La gran majoria de visites són per part de joves de l'any que accedeixen sovint a les menjadores i ens deleiten amb comportaments peculiars, com ara uns banys de sol damunt la, ara inutilitzada, menjadora plana (foto):


- Les mallerengues emplomallades després de força temps que no les veiem, tornen a visitar les menjadores. Sembla que el motiu és alimentar una petita prole que ja vola (1-2 polls).

- Els pica-soques blaus ja es van tornant esporàdics (com cada estiu).


S'han deixat algunes observacions sense destacar per ser idèntiques a les de fa dues setmanes. Afegir que avui es l'últim dia de menjadores actives fins mitjans-finals de setembre. A partir d'ara la relativa abundància d'inveretebrats, el temps bó permanentment i la no necessitat d'alimentar els pollets fan de les menjadores totalment innecessàries.

Pel que fa als altres èssers vius; destacar la forta presència de sargantanes i l'observació d'un dragó en ple dia. Els rat-penats evidentment ben actius i augmentant la seva activitat als seus llocs de nidificació.
I entrant als invertebrats; abundantíssims per arreu, de totes les espècies. Destacar l'abundància de papallones de raçes molt variades, l'abundància d'abelles a les flors del Ligustrum ovalifolium i a les més primerenques dels esbarzers, l'augment de la presencia d'avispes e inclús la presència d'un gran coleòpter (un 15cm) tipus femella xuclant el pol·len de les flors del ovalifolium, entre molts altres.

La vegetació, ara per ara esplondorosa. Floració de la troanella i del gessamí en el seu punt més òptim i iniciant-se l'abundant floració dels esbarzers i de la passionària.
Ja han estirat en dies passats els perennifolis (ja ho varem comentar), destacant potser els fins a 30cm del Juniperus gris. Ara, tot just començen a fer-ho alguns caduques com ara els reis del jardí; els roures. Com cada any primer estiren els més petits on les noves fulles començen a ser evidents (encara els hi falta desenvolupar-se molt) i en els més grans tot just es comença intuir. Aquest any sembla que tots creixeràn bé.
La prunera i els cirerers segueixen fent créixer les seves branques, que ja porten un mes creixent. Alguns estiraments ja arriben als 45cm.


Ocells: Oriol, Puput, Tallarol de casquet, Tallarol capnegre, Picot garser gros, Gafarró, Pardal xarrec, Pardal comú, Raspinell comú, Bruel, Mallerenga cua-llarga, Mallerenga blava, Mallerenga carbonera, Mallerenga emplomallada, Pica-soques blau, Merla, Rossinyol, Estornell vulgar, Garsa, Tudó, Tòrtora turca, Oreneta vulgar, Oreneta cua-blanca, Falciot negre, Ballester

dimarts, 4 de juny de 2013

S'inicia l'estiu meteorològic

Dia 31-5-2013
Últim dia de maig caracteritzat per la suavitat de les temperatures i per un ambient assoleiat en conjunt.
Al fer tant sols una setmana de l'última visita, aquesta diferirà de l'habitual.

Aquests dies, després d'un maig ben fred que, per exemple, ha portat a la producció 0 dels cirerers i la prunera del jardí, les temperatures es van posant el seu lloc. Consequentment s'activen del tot els èssers que esperàven amb ganes el fort sol; les sargantanes ja surten sovint de les fosques esquerdes i prenen el sol desconfiadament davant la nostra presència, els rat-penats recuperen força després d'una letàrgia ben llargad'uns 6-7 mesos (els primers es posen en activitat en plena tarda, cap a les 19:30 impacients d'obtenir les proteines necessàries, no s'observa moviment al teulat), les abelles ja surten en multitud polonitzant sobretot diverses espècies de cards i en menor mesura les flors més primerenques i acabades d'obrir del Ligustrum Ovalifolium, aquestes flors també són utilitzades per papallones tant vistoses com les primeres Iphiclides podalirius que destaquen al jardí juntament també amb les primeres Vanessa atalanta, papallona migradora que encara que resulti increible pot récorre milers de quilòmetres. També el primer
Macroglossum stellatarum passa pel jardí esperant amb impaciència la imminent floració dels esbarzers que encara tenen els botons florals ben tancats. Un altre arbust que tot just ara comença a explotar però que arribarà al punt àlgid a partir de la propera setmana és el gessamí, que es comença a vestir de blanc i despendre la seva intensa olor. Seguint amb els insectes també els primers curiosos i bells Nemoptera bipennis a les zones més humides i denses.
Com deiem els fruits de "ós" tenen una fatal temporada fructificadora al jardí, a canvi, mostren uns estiraments considerables, però els fruits carnosos boscans com ara els marfulls o inclús els llorers sembla que seràn ben abundants aquesta tardor. Aquests dos arbusts-arbrets perennifolis ara es troben en ple desenvolupament dels estiraments que arriben fins a 25cm en les branques dels llorers més afavorides i fins a 15cm en les dels marfulls, que deu ni dó. En la mateixa situació es troben els arboços amb creixements força bons però més tímids (com és propi de l'espècie) i amb les noves fulles de verd pàl·lid plenes de pugons, sent àrea predilecte de caça dels pardals xarrecs, pardals comuns, tallarols capnegres, mallerengues blaves, carboneres i cua-llargues, realment un arbust-arbret que aporta molt i que atreu a la fauna local de forma abundosa en les seves tres etapes (floració, fructificació i creixement). Pel creixement dels roures i demés encara falta ben bé un mes, a veure si és generós!

Pel que fa als ocells semblant al dia passat, potser amb un xic més d'activitat i algunes coses a resaltar.
Dos rapinyaires, de les més comunes a la zones, han sobrevolat el jardí en vol baix; l'aligot comú i l'esparver vulgar, que en l'època estival solen veure's més aviat esporàdicament. A aquestes rapinyaires "poc habituals" a la zona i volant baix per les dates se li suma un còrvid realment rar de veure's des del jardí; la cornella negra.
Fora de l'àmbit de la cria que serà el gran protagonista del resum d'avui en el tema dels ocells, resaltar dues visites força rares, sobretot per l'època; un pícid al qual no hem pogut identificar ha estat picotejant la fusta de la casa a mig-matí. L'altre raresa de la visita: una mallerenga petita; primer sentida cantar per les parcel·les colindants i després vista caçant pels roures d'abaix i seguidament ¿perseguint? un pica-soques blau juvenil cap a la parcel·la del costat.
Pel que fa a l'àmbit nidificatiu primer comentar els que presenten indicis de tenir nius actius ara; la parella de tallarols capnegres ens dóna grans sospites de trobar-se en plena alimentació dels polls a la part esquerra del jardí, el mascle canta i la femella és molt constant caçant entre tot tipus de fullatge dels arbusts del jardí i curiosament casi bé sempre acabant a la part esquerra del jardí on la perdem de vista. Els altres que tenen tota la pinta d'haver començat l'alimentació dels pollets són els rossinyols; el mascle segueix cantant ja en el punts del dia més concrets; al començar el dia, al mig dia i principi de tarda i quan es fa fosc, la novetat d'avui és que també s'ha avistat la femella. Mentrestant garses i tudons també es troben en clars comportaments d'alimentació dels pollets depenent de la parella. D'aquests últims, els tudons, n'identifiquem tres parelles amb nius actius clars; una a la parcel·la sud-est del jardí, un altre a la nord-est i l'altre a la sud-oest, aquesta útlima efectuant còpules i construint el niu. El que ens interessa més, però, és que hi ha un mascle agenciat al pi del jardí des d'on canta i es mostra totalment confiat i el més interessant; invesitga els nius dels anys passats. L'exemplar fins i tot arriba a atreure una femella, que no convencent-li el lloc arrenca el vol.
Uns altres que nidifiquen en la parcel·la del costat aquest any és mínim una parella de gafarrons, de la qual el mascle canta insistentment des del jardí o proximitats e inclús protagonitza una mena de duel cantor amb un altre mascle, amb persecucions incluides. També molt próxima una parella d'orenetes vulgars que té com àrea principal de caça el jardí i que ja deu tenir els pollets ben grans ja que les seves anades i vingudes són més constants; no tardarem en veurel's aturats al cablejat telefònic.
Donant pas als residents de les menjadores també hi ha teca a comentar: 1. Les mallerengues blaves que varen nidificar tenen entre 6 i 9 pollets volantons (ja vistos la setmana passada) cosa que siginfica una èxit reproductiu total. Els pollets ja estàn ben crescuts i tot i encara seguir els pares en gran mesura ja són gairebé autosuficients. 2. Diverses mallerengues carboneres porten els seus polls al jardí, sempre de 2 a 4 pollets, alguns encara demanen insistentment, altres ja fan la seva e inclús alguns ja vénen sense els progenitors. Aquests últims quan coincideixen amb algún altre família són perseguits pels pares d'aquesta. 3. Les mallerengues cua-llargues visiten el jardí amb grups familiars molt nombrosos (de més de 25 exemplars), mai haviem vist un grup tant nombrós. 4. Els pica-soques blaus presenten famílies irregulars les quals també tenen de 2 a 4 polls. La veritat és que ens hem descomptat del nombre de parelles amb pollets que podrien estar visitant al jardí, fet que es dificulta perquè molts dels polls ja vénen per si mateixos i són autosuficients (mínim 2 famílies assegurades) 5. Els pardals xarrecs visiten les menjadores molt esporàdicament i no veiem cap pollet (!) segurament per la mala posició de les menjadores...
Pel que fa a la resta molt semblant a fa dues setmanes, resaltant la presència d'una parella de colom roquers domèstics, realment molt rars a la zona (ni al poble s'observen), que podrien estar colonitzant noves zones amb la massiva construcció, que el mascle de merla segueix cantant, els primers polls volantons d'estornell vulgar, etcétera.


Ocells: Esparver vulgar, Aligot comú, Cornella negra, Pícid no identificat, Mallerenga petita, Mallerenga blava, Mallerenga carbonera, Mallerenga cua-llaga, Pica-soques blau, Pardal comú, Pardal xarrec, Tallarol capnegre, Bruel, Raspinell comú, Merla, Tudó, Garsa, Tòrtora turca, Gafarró, Cadernera, Colom roquer, Oreneta vulgar, Oreneta cua-blanca, Falciot negre, Ballester, Estornell vulgar

diumenge, 26 de maig de 2013

Extra: Estudi de les caixes-niu fora del jardi - temporada 2013

Com ja vam comentar en el seu moment, ja fa dos anys; http://lanaturaalmeujardi.blogspot.com.es/2011/05/observacio-de-les-caixes-niu-fora-del.html , estem fent un projecte de recuperació d'insectívors en una zona boscana molt afectada per l'incendi de 1994 que es troba en plena recuperació.
El paisatge actual es compon de sureres supervivents i arboços, marfulls, llentiscles, brulls... en les zones més expostes al sol (la majoria de llocs), que sel's hi sumen roures martinencs de rebrotació i pins de ràpid creixement a les zones més ombrívoles. Destaquen, però, petits reductes humits que es salvaren del foc on s'hi troben aurons, aranyoners, bedolls joves i roures martinencs de tamany considerable.

Aquest any l'ocupació no ha estat al 100% però també s'han obtingut bons resultats. Dues de les caixes no s'han ocupat i dues més no s'han estudiat per estar en zona díficil i evitar molèsties innecessàries.
Abans de començar; sentim la mala qualitat de les fotografies, ja que les fem el més lluny possible i amb el mínim temps possible per tal d'evitar molèsties.

Caixa A6: És la primera que trobem al entrar en el bosc. En una zona on l'alzinar muntanyenc s'ha conservat per estar propera a l'urbanització.
Hi trobem un niu de mallerenga carbonera, que pel seu estat ens fa pensar que ja ha estat abandonat; signes d'activitat i cap signe de depredació.
Foto:

Caixa A1: Per segon any consecutiu ha estat ocupada per una parella de pica-soques blau que tot just avui, dia 25, alimentava els pollets crescuts insistentment. D'aquí 1-3 dies ja sortiran.
Fotos:Caixa A3: Una parella de mallerengues carboneres es manté fidel en aquesta caixa situada en plena sureda calzinada des de fa tres temporades. Els polls se senten des de ben lluny, per tant, tampoc tardaran en sortir.


Caixa A4: També situada en plena sureda calzinada i en plena solana mentre l'any passat va acollir una posta abandonada de mallerenga blava aquest any les mallerengues carboneres les han relevat. Es troben en plena alimentació dels pollets.


Caixa A5: També en una surera prou aillada. L'any passat hi van criar satisfactòriament una parella de mallerenga carbonera però aquest any extranyament no presenta signes d'ocupació. No la canviarem de lloc i esperàrem que l'any que ve es torni a utilitzar.

Caixa A7: Situada en un pi jove d'uns 6-7 anys, en una zona on les sureres calzinades ja comparteixen espai amb altres arbres com ara els pins (en aquest zona creixen amb prou força) o inclús els primers plantons d'aurons. Ocupada per una parella de mallerengues carboneres amb la prole també crescuda ja.


Caixa B1: Situada en una zona on el bosc enclotada que es salvà del foc; roures i alzines muntanyenques sobretot. La caixa és nova d'aquesta temporada i acull una parella de mallerengues blaves que alimenten insistentment les cries també crescudes.


Caixa B2: Situada en una bosquet de roures martinencs molt proper a la caixa B1 hi trobem un niu amb grans senyals d'activirat de mallerenga carbonera que sembla depredat per el nombre de plomes que s'hi troben. El forat no ha estat engrandit com en d'altres caixes que havien estat depredades en anys anteriors, descartant d'aquesta manera picots garsers grossos, esquirols, rossegadors de mida mitjana... Agraim si algú pot donar-nos alguna orientació. Foto:
Sembla ser que el causant de l'estrall té bastants números de ser una mostela. Segons estudis seriosos, el rosegador que amb diferència més expolia les caixes-niu, en atacs nocturns i normalment amb l'objectiu de depredar sobre la femella o sobre els polls crescuts. Tal com es veu la caixa, sembla que la depredació podria haver estat sobre una prole ja avançada i que la femella adulta se n'hauria salvat. Queda el dubte.


Caixa AR1: Situada próxima a una rivera on s'hi plantaren acàcies no presenta cap signe d'activitat.

Caixa AR2: No estudiada pel seu llarg i díficl accès però des de fora no es senten pollets. També situada just en la riera de les acàcies. Al setembre (amb la neteja de les caixes) veurem si hi ha indicis d'ocupació.

Caixa B3M: Única caixa feta per a ocells de mida mitjana i situada a les runes d'una edificació envoltada de bedolls, aranyoners i cierers dins d'un àmbit forestal. Confiem que hagi estat ocupada. No s'ha pogut veure ni estudiar pel seu díficilissim accès. Al setembre veurem si hi ha indicis d'ocupació.

dissabte, 25 de maig de 2013

Verdor i primers volantons

 Aquest any la verdor exhuberant primaveral s'ha fet esperar però ha arribat amb més força que mai, tot el jardí mostra un verd llampant. Els ocells com ja comentàvem en l'anterior entrada aquesta primavera són més aviat escassos tot i que sempre presents.
El dia ha estat fresc (min 8ºC max 17ºC) amb cel ennuvolat i alguna gota, inclús amb alguna estona de sol. Temperatures clarament per sota del normal.

Ocells
Els protagonistes del dia han estat els polls més primerencs en sortir del niu (a excepció dels dolls polls molt prematurs de pica-soques de fa tres setmanes), així dons; pardals xarrecs, mallerengues blaves, mallerengues carboneres, mallerengues cua-llargues i pica-soques blaus ens mostren els seus polls més primerencs.

- Els pica-soques blaus han format una part molt important del moviment del jardí. Als juvenils de fa tres setmanes se li han juntat uns altres (entre 3 i 5 polls nous) que just acaben de sortir del niu i són totalment dependents dels pares. D'aquesta manera hem comptat entre 7 i 10 pica-soques blaus, el major nombre d'ocells d'aquesta espècie vist mai al jardí. Els progenitors dels polls recent sortits s'afanyen en extreure cacahuets de les menjadores i expulsen ràpidament altres pica-soques blaus e inclús a mallerengues carboneres.
És una alegria veure com any a any el nombre de Sitta europea va augmentant a l'urbanització, sobretot mentre altres espècies estàn en disminució.
Fotos d'un dels nous pollets mentre esperava aportació alimentària:- Les mallerengues carboneres vénen de tant en tant i, ja ,sobretot en parella per recuperar forçes i seguir alimentant la prole en algun lloc proper al jardí. A última hora de la jornada de visita, una parella ha accedit a les menjadores juntament amb tres volantons que demaven sense pausa. Els primers de la temporada.

- Les malleregues blaves arribada l'època de nidificació sumada a la pressió del mascle nidificant al jardí són molt poc abundants al jardí. Així dons, únicament s'ha localitzat la parella que cria al jardí amb els seus pollets que ja han sortit del niu (fa uns 5 dies, dilluns ens informen que encara eren dintre), mínim són quatre polls que encara segueixen els pares i demanen insistentment.

- Nombrosos i constants grups familiars de mallerengues cua-llargues (el més gran d'uns 20 exemplars). Es fan sentir des de ben lluny pel seu reclam penetrant. Destacar que s'han alimentat abundantment pels arboços i llorers del jardí cosa que no solen fer, normalment caçen en els estrats arboris més alts.

- Visites de bruels i raspinells comuns esporàdiques. Els primers en clara disminució per la falta de vegetació a la zona.

- Els pardals xarrecs també estàn ocupats alimentant a noves generacions, tot i que aquest any no fan gaire cas a les menjadores, sembla que el nombre de parelles és inferior. Tant sols un poll s'ha deixat veure, l'exemplar perseguia a la mare arreu, mentre el pare els observaba des d'una distància considerable. La mare s'afanyava a buscar troços petits de cacahuets i entregar-los al seu únic pollet (almenys fora del niu).- Els pardals comuns també es troben en plena feina a la teulada veina, de tant en tant algun exemplar visita el jardí.

- El rossinyol segueix cantant a tot hora però molt més pausadament i menys intensitat. Segurament d'aquí poc ja encenti l'alimentació de les cries que de ben segur naixeran el jardí. De tant en tant es mostra enfilant-se a la menjadora i accedint als arbres més aillats de dalt.

- Per fi es localitzen els dos exemplars de tallarol capnegre, la presència de la femella buscant insectes dóna evidència de que els pollets ja han nascut, pel que sembla encara molt petits. A veure si la cria resulta exitosa com l'any passat i podem veure els confiats polls pel jardí.

- Un exemplar de puput sobrevola en vol baix per aturar-se a parcel·les properes. És perseguit per les garses de la zona.

- Les parelles de garses es troben majoritàriament alimentant els seus pollets que no tardaran en sortir del niu i distreure'ns amb els seus simpàtics comportaments adolescents.

- Els tudons obviament ja estan emparellats i en plena feina de nidificació. No els veig ni tant abundants ni tant confiats com l'any passat.

- Les tòrtores turques segueixen explaiant el seu territori any a any, utilitzant sobretot les zones més humanitzades, passant la major part del temps sobre teulades i antenes de televisió. Ocells amants de la presència humana.

- Una parella d'orenetes vulgars es troba molt establerta al jardí, tenint-lo com a principal àrea de caça. Deuen tenir un niu actiu ben aprop.

- Grups nombrosos d'orenetes cua-blanques utilitzen l'ubranització com a àrea de caça de petits insectes sobretot a mig-matí i migdia.

- Nombrosos falciots negres es mouen depenen de les condicions climàtiques del moment.

- Algun ballester sobrevola el jardí.

- Un gafarró mascle canta des de la parcel·la del costat.

- Els estornells vulgars nidificants han augmentat envers a anys passat. Es paren al jardí, prou sovint a l'antena de casa.

- Un exemplar mascle de merla canta insistentment des d'una parcel·la propera.

- Es segueixen sentint oriols des del jardí, no gaire lluny.


Els rat-penats tot i ser actius des de fa setmanes, la nit del 24 a 25 de maig presenten nul·la activitat a causa de l'ambient fred ja des del vespre. Per altre banda tant sols es localitza un exemplar de sargantan aprofitant una clariana en el cel.
Insectes propis d'ambient càlid com ara les avispes segueixen sense aparèixer esperant l'arribada de la calor que aquest any es fa molt d'esperar (millor!).

Pel que fa a la vegetació com hem dit es mostra ben exhuberant i presenta una verdor intensa. Els roures ja han adquirit el fullatge estival a l'espera dels estirament del juliol que esperem que aquest any siguin generosos.
Com a part positiva destacar sobretot el naixement del que creiem que són aranyoners espontanis a la part esquerra del jardí per una causa clara; els excrements dels ocells que se'n alimenten. També han sorgit de la mateixa manera abundosos llorers, marfulls e inclús espècies no autoctònes com ara Ligustrum lucidum, del quals potser deixarem algun perquè ens faci de valla vegetal i de pas atraigui ocells amb els seus irresistibles (per als ocells) fruits.
La cara negativa, la primavera plujosa i fresca, també ha portat un expandiment de les plantes al·lotcònes invasores que haurem de controlar i erradicar molt seriosament de cara a l'estiu, ara malmetriem possibles nius. La horripilant passiònaria i un altre enderradera que no recordo el nom estàn produint vertaders estralls a l'equilibri vegetal del jardí.
Us recomano no plantar mai plantes foranees, però sobretot absteniu-vos de plantar endarrederes al·loctònes ja que solen tenir un fort caràcter invasiu. Millor centrar-se amb vinya i heura i evitar mal de caps.

Ocells: Pica-soques blau, Mallerenga carbonera,  Mallerenga blava, Mallerenga cua-llarga, Bruel, Raspinell  comú, Pardal xarrec, Pardal comú, Rossinyol, Tallarol capnegre, Puput, Garsa, Tudó, Tòrtora turca, Orenete vulgar, Oreneta cua-blanca, Falciot negre, Ballester, Gafarró, Estornell vulgar, Oriol, Merla, Falconiforme no identificat.

dimecres, 8 de maig de 2013

Primavera poc animada

 Dia 4-5-2013
La primavera s'ha reconfirmat i el jardí es mostra verd per tots els racons; els roures, per fi, es mostren tupits i les mates creixen exhuberantment després d'un inici de primavera bastant plujós. Però tot i la bona salut de la vegetació els ocells no són especialment abundants.  El pas prenupcial, que ha estat molt important en tot l'ambit català degut a una llevantada que ha arrosegat els migrants de l'est, pel jardí casi bé ni l'hem notat. Avui, el pas, era inaprecaible i fa dues setmanes fou molt feble.

El dia ha estat càlid sense estridències 9-21ºC amb nuvolades importants guanyant terreny ja des del matí, per deixar el cel molt ennuvolat de cara al migdia. A la tarda, quan ja no hi erem, ha plogut 4l/m2.

Comentar, a part, que aquest any el jardí està patint els efectes d'un veinat peculiar; hem pescat un veí entrant almenys una vegada al jardí amb tisores de podar (?) i això sumat a que altres veíns es dediquen a utilitzar la parcel·la del costat com a verteder de plàstics, sorres i ciment... No sabem fins a quin punt hem de posar una denúncia o no, ja que posar-se els veíns d'una casa que només es visita cada dues setmanes en contra, pot ser contraprudent. Això si, si tornem a gravar algun personatge al jardí ja no tindrem altre remei i pel que fa a la parcel·la del costat, si segueix la tirada d'escombraries (fins i tot embalatges de bistecs encara no caducat) avisarem els propietaris.


Ocells

Amb tot això els titulars i protagonistes del dia són les dues espècies que, aquest any tot i les molèsties, presenten una cria segura al jardí; el rossinyol i la mallerenga blava. El primer canta durant tota la nit i matí i les segones ja es troben en plena alimentació dels polls a la caixa-niu del pi.
Les menjadores ja són molt poc actives amb tant sol la visita de pardals xarrecs (atrafegats en alimentar els seus polls en parcel·les properes), de mallerengues carboneres a compta-gotes, la família de pica-soques blaus i per la parella reproductiva de mallerenga blava.
La veritat és que avui teniem l'esperança de tastar una mica el pas prenupcial, ni que fos amb un Ficedula, però no n'hi ha hagut manera. Segurament varen ser presents fa una setmana.

 - El rossinyol canta durant tota la nit, amb especial força de 23:00 a 00:00 i de 5:00 a 6:00. De cara al matí segueix sense pausa fins les 8:30, a partir de llavors intercala grans estones de cant amb la caça d'insectes en vol, fins i tot arribant-se a aturar a dalt de les dos menjadores. Canta des de tots els racons, amb especial preferència pels arboços i roures d'abaix.

- Els pica-soques blaus (mínim 4x); polls crescut que ja no demanen però segueix amb el reclam característic i els progenitors segueixen visitant el jardí i de forma prou assídua; les menjadores de malla.

- Les mallarengues carboneres visiten les menjadores assiduament però en poc nombre. Majoritàriament mascles (femelles covant) i algunes en parella.

- Bona activitat de dos raspinells comuns, avui.

- Algunes parelles de pardal xarrec ja van atrafegats en l'alimentació dels seus pollets a parcel·les properes.  Visiten les menjadores amb assiduitat i confiança. De ben segur que en la próxima visita ja veurem els primers polls volanders.

- El tallarol capnegre després de l'amago de cria al jardí de les anteriors visites, avui gairebé no hi accedeix i canta majoritàriament des de parcel·les properes. Potser degut a la clara competència amb el rossinyol, ja sigui per l'alimentació, per la distancia territorial o per la dominància de cant. La femella segueix sense localitzar-se.

- Com deiém, les mallerengues blaves estàn en plena alimentació dels polls que és composta exclusivament d'insectes provinents del jardí i de parcel·les properes; les menjadores només les utilizen per reserva energètica pròpia.
Tot i que els polls no semblen gaire nombrosos ni grans (pel nombre d'entrades i sortides), els sacs fecals que treuen són de dimensions considerables.

- Les orenetes vulgars poc a poc es van establint en els seus llocs de cría fora del jardí.

- S'observen vols de còpula dels actius falciots negres.

- Un aligot comú reclama per la part alta de l'urbanització.

- Es senten oriols des del jardí; a la zona sud de l'urbanització, segurament propers a la rivera.


Avui, ens deixem de comentar algunes espècies per la falta de temps i la irellèvancia d'algunes observacions.
Destaquem avui la creació d'un petit abeurador pensat per petits ocells en l'època estival que funcionarà gràcies al rec programat (si aquest funciona correctament). No sabem si aquest "projecte" acabarà sent un plat d'aigua pels gats del veinat, o bé, realment ens donarà sorpreses agradables; temps al temps.

Pel que fa als altre vertebrats; avui per fi es generalitza l'activitat de les sargantanes i els rat-penats per fi abandonen els seus forats durant la nit (en poc nombre els dos). Dels invertebrats, comentar, l'abundància de la típica papallona del jardí (desoneixem l'espècie), activitat ja intensa de les formigues, pugons...

Vegetació; roures ja brotats amb verd pàl·lid que dona gust de veure, de fet, la majoria de caducifolis es troben en aquest estat.
Començen a estirar tímidament marfulls, llorers, troanella i prunera.
Exhuberància de les enradederes i esbarzers. Potser massa les primeres que haurem d'acabar controlant; s'estàn menjant un arboç de la part esquerra del jardí.

Salut!

Ocells: Rossinyol, Pica-soques blau, Mallerenga blava, Mallerenga carbonera, Raspinell comú, Estornell vulgar, Pardal xarrec, Pardal comú, Tallarol capnegre, Tudó, Tòrtora turca, Garsa, Oreneta vulgar, Oreneta cua-blanca, Falciot negre, Gafarró, Merla, Aligot comú, Oriol

dissabte, 20 d’abril de 2013

Poca activitat

 Dia força parat amb molt poca activitat a les menjadores. La primavera poc a poc va avançant i els seus símptomes ja es noten fins als arbres més atrassats, la verdor ja casi bé domina el panorama. La migració és gairebé inexistent.
El dia ha estat prou fresc amb temperatures oscil·lant dels 4ºC als 18ºC. El cel ha restat serè durant tota la jornada.

Ocells
El dia s'ha caracteritzat per la tranquil·litat i la poca activitat en general, tot i que, com sempre, tenim vàries coses a comentar. Els titulars podrien ser la precoç niada dels pica-soques blaus, la presència de dos migrants propis de dates menys avançades, l'arribada del rossinyol, entre d'altres.

- Des de les primeres llums se sent el recent arribat rossinyol per les parcel·les properes, però no és fins a les 9:00 que no es decideix a cantar des del jardí. El seu cant ressona majoritàriament pels arboços d'abaix però també utilitza d'atalaya amb força assiduitat els roures d'abaix e inclús la troanella i el roser de davant de casa, des d'on el cant ressona per tota la casa. L'exemplar es passa tot el matí al jardí tot i que només aconseguim contacte visual en dues ocasions; en una d'elles baixa momentàniament al terra de les menjadores.

- Un atrassat mosquiter comú es troba sedimentat al jardí. A primera sentim el seu cant inconfusible i després el veiem caçant eurugues als arboços i sobretot al roure de dalt.
És una cita bastant tardana d'aquest phylloscopus al jardí. Mai l'haviem observat en una data tant avançada.

- Un altre atrassat, tot i que, no tant excepcional és el pit-roig. En aquest cas, es tracta d'un exemplar ferit d'una pota que el fa cossejar. L'exemplar, per motiu d'aquest defecte, deu haver atrassat o annul·lat la migració cap a la seva típica zona de nidificació. Mostra un comportament excepcional per l'època, accedint a la menjadora plana varis cops i de manera força pausada.- Mínim tres verdums segueixen visitant les menjadores, de forma puntual.

- Una parella de caderneres travessen el jardí i s'aturen a alimentar-se de gramínies a la parcel·la del costat.

- El tallarol capnegre mascle segueix cantant, literalment durant cada minut del matí. Canta des de arreu del jardí i efectua vols nupcials sovint. Es mostra confiat i segueix cantant dins del jardí quan nosaltres som fora. El niu es troba dins del jardí, en tres possibles llocs; a la zona del juniperus gris o amb més possiblitats a les mates d'esbarzers de la zona dreta d'abaix, o bé, a la de dalt.
Segurament d'aquí dues setmanes ja estaràn alimentat els polls.

- Un exemplar mascle de merla és present al jardí. A mig-matí canta des de les branques recent brotades  del roure alt d'abaix. El niu deu estar en una zona próxima però no teniem garanties de que es trobi al jardí.

- Els tudons es troben ja empleats amb la nidificació, uns construeixen els nius, altres coven i altre ja alimenten als primers polls. Al jardí, però, no n'ha criat cap parella.

- El mascle dominant de tòrtora turca defena activament el jardí i les zones del voltant dels seus congèneres. La femella està covant en un arbre proper al jardí o, fins i tot, no seria extrany que ho estigués fent al pi pinyer del propi jardí, tot i que no en tenim cap garantía.

- La parella de mallerengues blaves presenta activitat a la caixa-niu tot i que a compta-gotes. Podrien trobar-se en plena incubació tot i que també s'entreveu alguna aportació de menjar ¿primers polls naixent? D'aquí dues setmanes sortirem de dubtes.

- Mínim 4 pica-soques blaus visiten les menjadores. Entre ells, mínim dos polls volanders efectuen el típic reclam. Aquests ja s'alimenten per si mateixos a les menjadores de malla, si bé, l'adult que els acompanya encara els ofereix menjar de tant. Deu ni dó la precocitat d'aquest any.

Deixem sense comentar algunes observacions. Destacar,abans, que els rat-penats tot i la calor de l'última setmana encara segueixen en letàrgia hivernal.

Ocells: Rossinyol, Mosquiter comú, Pit-roig, Verdum, Cadernera, Bruel, Tallarol capnegre, Merla, Tudó, Tòrtora turca, Mallerenga blava, Mallerenga emplomallada, Mallerenga carbonera, Pica-soques blau, Pardal xarrec, Pardal comú, Estornell vulgar, Falciot negre, Falciot pàl·lid, Oreneta vulgar

diumenge, 7 d’abril de 2013

Fred primaveral

 Dia: 6-4-2013
L'esclat primaveral està al tocar però a data d'avui encara segueix prou contingut. Els arbres i arbusts van atrassats en general i encara resten molts hivernants per les dates en que ens trobem, a més, els hivernadors (rat-penats, sargantanes...) segueixen en plena letàrgia.
El dia s'ha caracteritzat pel fred i la nuvolositat abundant. Ha estat plovent durant tota la nit amb una temperatura mínima de tant sols 5ºC, durant el matí han caigut alguns plugims i la temperatura s'ha enfilat als 12ºC. El Montseny a primera hora estava blanc fins molt avall.

Ocells
Encara trobem una destacada barreja dels últims hivernants i els primers estivals. La migració prenupcial, avui, s'ha fet de notar força amb tallarols de casquet abundants, grups migradors de ballesters, un mosquiter de passa, el cant d'un xot, entre d'altres.

- Mínim 20 lluers visiten amb constància i frequencia el jardí. Cita excepcional, mai haviem contat tants exemplars i ni molt menys tant constants en aquestes dates. Venen en grups de fins a 12 exemplars. Presenten un comportament més propi de l'hivern que de principis d'abril, amb disputes frequents a les menjadores i confiança absoluta en visitar les menjadores quan ens trobem al jardí.
Alguns es veuen clarament emparellats i hi ha dos mascles dominants que de tant en tant protagonitzen persecucions envers als mascles més febles. No cal dir que el cant dels mascles és constant durant tot el matí i que el típic reclam melòdic encara resona per tots els racons del jardí.
En anys bons per lluers és normal que arribades aquestes dates encara restin alguns exemplars (fins a 5) residuals i tardans, sobretot joves i femelles. Mai, però, n'haviem comptat tants. Si les temperatures seguissin fresques segurament algunes parelles s'hi quedarien, però com cada any, amb la arribada de les primeres calors volaran cap a zones més fresques.
Algunes fotografies:

 Mascle cantant
 
 Activitat normal d'avui a les menjadores

 Una de les incomptables disputes


- Mínim 5 pinsans comuns (2x mascles 3x femelles), tot i que només n'haguem comptat un màxim de 5 exemplars, també es tracte d'una observació excepcional pel jardí. Mirant cap enrere, tant sols haviem vist coelebs a principis d'abril l'any passat (una parella), sembla que aquesta espècie està explaiant els seus llocs de nidificació cap a zones més càlides durant els últims anys.
Els exemplars vénen en solitari o en parella i visiten amb confiança l'àmbit de les menjadores. Un mascle està totalment adaptat i confiat a les caixes-menjadora i les visita amb certa frequencia.
Els dos mascles, amb un plumatge plenament nupcial, protagonitzen persecucions i un d'ells canta a la zona d'abaix. Segurament una i dues parelles es quedin a nidificar pels voltants.
Destacar la persecució efectuada pel mascle dominant cap a un lluer mascle que descansava a les branques baixes dels roures d'abaix. Possible nidificació?- Mínim 6 verdums segueixen visitant confiadament les menjadores, agafant, a primera hora del matí, les pipes que estaven submergides a la menjadora plena d'aigua. Estan clarament emparellats.

- Mínim 8 pardals xarrecs, que com en els últims anys amb la primavera augmenten en nombre i contància. Visiten les menjadores i el terra d'aquestes amb frequencia.

- Un exemplar de mosquiter de passa busca els encara escassos invertebralts entre els borrons tot just despuntant dels roure de dalt. Ràpidament vola cap als pins de la parcel·la del costat.
Clar exemple de que el pas prenupcial ja presenta activitat, tot i que en les próximes setmanes serà quan es produeixi el màxim per als petits insectívors.

- Un xot efectua el reclam durant uns 10 minuts cap a les 23:45 hores. Primer cop que el sentim al jardí.

- Una parella de puputs efectua el típic reclam durant força estona a les parcel·les colindants, més tard, travessen el jardí a poca altura dirigint-se cap al sud-oest. La parella nidifica en zones próximes cada any.

- Un grup migrador d'uns 40 ballesters caça sobre el jardí cap a mig-matí.

- Tant sols dues orenetes vulgars travessen el jardí direcció nord, tot i que en zones properes s'observen més exemplars.

- Un exemplar de roquerol travessa el jardí direcció sud-oest.

- L'exemplar mascle de tallarol capnegre canta insistentment per tots els racons del jardí amb preferència per les branques altes i encara nues dels roures d'abaix i efectuant, inclús, una mena de vol nupcial. 100% segur que la femella es troba en plena nidificació i 80% segur que aquesta sigui al jardí. Sospitem que tinguin el niu entre els esbarzers del costat de l'auró americà.

- Mínim 6 exemplars de tallarol de casquet són constants al jardí, grup clarament migrador. 4 dels exemplars, entre ells 3 mascles, es dediquen durant força estona a extreure les, ara, escasses baies del juniperus gris. Curiosament aquestes baies sempre s'utilitzen com a recurs úlitm; en dies freds, sense insectes, quan ja no hi ha altres fruits disponibles (normalment finals d'hivern-principis de primavera).- Un pit-roig canta des de les parcel·les colindats al jardí.

- Mínim una parella de pica-soques blaus visiten les menjadores amb força frequencia. Tenim la esperança que aquests criin a la nova caixa-niu però sembla que no.


- Un bruel visita les coníferes nanes i els arboços del jardí, rebuscant  entre el fullatge amb l'esperança de trobar algun insecte.

- Un raspinell comú visita el jardí.

- Un xoriguer comú travessa el jardí en vol baix, creant alarma general.

- Un aligot comú travessa el jardí a mitja altura a primera hora i, com no, perseguit per dues garses.

- Mínim una parella de merles són prou presents al jardí tot i que, en contra de fa dues setmanes, molt distants i desconfiades.

- Les mallerengues emplomallades amb l'arribada de la primavera i la disminució dels fríngil·lids, tornen a augmentar el seu nombre. Un exemplar es dedica a guardar cacahuets entre el fullatge de les coníferes nanes (comportament habitual).

- No tenim clara la nidificació de mallerengues blaves a la caixa-niu, així com en anys passats en aquestes dates ja estava prou clara. Observem alguns comportaments reproductors; vibració de les ales i oferiment de menjar, sempre sense èxit.

- Les mallerengues carboneres  vénen majoritàriament en parelles i protagonitzen nombroses disputes territorials.

- Un gaig visita, reclamant, el jardí.

- Nombroses parelles de tudons es troben establertes per les zones properes. Pel jardí s'aturen poc, tot i que a primeríssima hora un exemplar s'està gairebé una hora aturat a les branques baixes dels roures d'abaix.

Recull de les observacions: Mosquiter de passa, Puput, Xot, Ballester, Lluer, Pinsà comú, Verdum, Pardal xarrec, Tallarol capnegre, Tallarol de casquet, Pit-roig, Pica-soques blau, Bruel, Raspinell comú, Oreneta vulgar, Roquerol, Mallerenga emplomallada, Mallerenga blava, Mallerenga carbonera, Merla, Xoriguer comú, Aligot comú, Garsa, Gaig, Tudó, Tòrtora turca, Estornell vulgar

No hi ha rastre de les sargantanes, dragons ni rat-pents així com l'escassetat d'invertebrats és la nota dominant. La letàrgia segueix en plena forma, tot i que de ben segur que d'aquí dues setmanes la situació serà ben diferent.


La vegetació
Com deiem, en termes generals, tot molt atrassat. Tot i que, com és propi per l'època, els signes primaverals són presents a tot arreu.

- Els roures martinencs segueixen amb aspecte hivernal, sobretot els d'abaix. Tot i això, la majoria ja començen a fer despuntar els seus borrons.
- Els cirerers van prou atrassats i tot just començen a fer-se de notar tímidament les flors més primerenques. Fa dos anys ja s'estaven desprenent d'aquestes amb força mostrant-se verds i fa un any estaven en plena floració.
- El liquidambar i l'auró blanc presenten una situació força semblant amb brots engrandint-se, però amb una part de dalt que sembla seca. Sembla que haurem d'efectuar una poda de recuperació...
- L'auró argentat presenta un aspecte totalment hivernal.
- L'auró americà tot just depunta tímidament els primers indicis de floració i petites fulles per la zona de dalt.
- L'atmeller presenta les fulles totalment desenvolupades, la troanella es presenta ja frondosa però amb les fulles per desenvolupar i la prunera presenta fulles encara molt tendres i engrandint-se.
- Els marfulls ja han finalitzat completament la seva floració, sembla que tindrem abundants fruits a les darreries de l'estiu.
- Els esbarzers tot just començen a brotar, igual que les petites pomeres que despunten per la punta de dalt.


diumenge, 24 de març de 2013

Entretemps

 Dia: 24-3-2013
A mitjans-finals de març és un clar període d'entretemps al jardí. Els primers indicis de nidificació es barrejen amb els últims hivernants i el pas prenupcial es compòn principalment d'ocells hivernants de zones més baixes de la Península. Tot això, però, es mostra en poca mesura (indicis de nidificació encara tímids, hivernants poc abundants, pas a compte-gotes...),  cosa que fa que al jardí el mes de març sigui un dels menys animats. Tot i això tenim moltes dades a comentar i inclús alguna sorpresa en forma de reietó.
 Pel que fa a la vegetació encara segueix bastant aturada, tret del terceto que comentàvem fa dues setmanes, de fet, segueix força igual a fa dues setmanes, com a consequencia d'unes glaçades tardanes fa una setmana.
La fauna que hiverna segueix en preactivitat, sortint i amagant-se depenent del dia. Així, els insectes presenten força activitat al migdia, les sargantanes no han sortit (a diferència de fa dues setmanes) i els rat-penats segueixen la letàrgia a excepció d'un exemplar que ha aprofitat les temperatures suaus del migdia per alimentar-se a ple sol.

El dia s'ha caracterítzat per la suavitat amb una temperatura mínima de 7ºC i màxima de 17ºC, cel enterbolit pel núvols mitgencs i alts, a estones cobert.
Comentar que les obres del veins, avui, han dificultat i molt l'establiment dels ocells al jardí.


Recull de les observacions d'ocells

- Un reietó ha voltat pel jardí de 8:15 a 9:15. És la quarta cita al jardí i la tercera d'aquesta temporada de tardor-hivern (principis de novembre i mitjans de febrer), abans d'aquest any només l'haviem pogut localitzar durant l'hivern del 2008.
L'exemplar en questió ha caçat insectes per tots els racons del jardí amb preferència pel pi i els arboços, bastant mòvil. La novetat envers les anteriors cites és que ha cantat en diverses ocasions, transportant-nos per moments a les pinedes de pi negre i pi roig de les cotes mitges i altes de les muntanyes del país.
Aquest any la presència de reietons a llocs inusuals ha estat la nota dominant, amb forta hivernació a zones costaneres de la península. Els exemplars migradors (com el cas del del jardí), solen provenir del centre i nord d'Europa, fugint de l'escassetat d'insectes dels llocs d'origen, de fet, a finals d'estiu i tardor és ben fàcil trobar grups migradors juntament amb altres espècies de phylloscopus als seus llocs d'origen.

- Un exemplar migrador de mosquiter comú descansava i es netejava el plomatge entre l'espessor dels arboços a mig-matí. Aquest fet d'utilitzar els arboços com a zona de descans diurn es produeix any rere any per les mateixes dates.

- Una parella de tallarols de casquet volten pels arbusts del jardí.

- Els tallarols capnegres sembla que ja han iniciat la temporada de nidificació, així com fa dues setmanes veiem persecucions entre la parella i un comportament d'aparellament, avui ja només localitzem el mascle que canta de forma constant tant des de les branques altes dels nuus roures com des de l'espessor dels madurs arboços.

- Una parella de merles està ben establerta al jardí, sobretot la femella que és molt constant al terra de les menjadores d'on extreu cucs de terra abundosament, no surt pràcticament en cap moment del jardí. L'exemplar mascle, en canvi, té més mobilitat i canta tant des de la parcel·la com des de les parcel·les properes, mostra un comportament molt desconfiat en contrast amb la femella.

- Mínim dos pit-roigs. Es tracte d'exemplars migradors, l'exemplar que ha hivernat al jardí fa dues setmanes ja no hi era. Un d'ells ha dormit al jardí, ja que abans de despuntar el dia ja se'l sentia cantar. Comportament diferent i molt més desconfiat al que estem acotumats. L'exemplar més establert ha visitat el terra de les menjadores en diverses ocasions i ha caçat insectes en vol baix constantment. El seu reclam i cant (en menys mesura) han estat presents durant tot el matí.

- Una parella de pica-soques blaus han visitat les menjadores força assiduament.

- Mínim 7 lluers encara segueixen ben presents al jardí. Vénen, o bé, en parelles o en grupets de 4 o 5. Els mascles canten i les femelles reclamen insistentment. Encara mostren una confiança extrema, quan sortim al jardí segueixen menjant a menys de dos metres de la nostra posició. D'aquí dues setmanes, casi bé segur que ja no els trobem.

- Mínim 10 pinsans comuns encara segueixen amb nosaltres. Entre ells, mínim dos mascles ja amb plomatge 100% reproductor, encara que no ho sembli bastant diferenciat del de l'hivern. Els exemplars mostren molta confiança amb el jardí, baixant al terra de les menjadores sense problemes i inclús un mascle menjant a les caixes-menjadora quan estàvem fora (!), mai haviem observat un comportament tant confiat al jardí.
A diferència de l'any passat, arribades aquestes dates, els mascles no canten al jardí.

- Mínim 7 verdums visiten les menjadores amb constància amb un comportament força confiat, tot i que tant sols fins a tres exemplars a la vegada. La veritat és que es nota una clara disminució en relació a dies passats. Els mascles canten constantment des de les branques altes dels roures.

- Mínim 4 pardals xarrecs visiten les menjadores amb frequencia.

- Un picot verd ha passat pel jardí i ha estat una llarga estona buscant aliment a les parcel·les del costat.

- 4 orenetes vulgars (primeres i úniques estivals) han passat migrant cap al N-NE. Dues a primera hora, i les altres dos per separat a mig-matí.

- Un esparver vulgar ha passat a mitja altura d'est a oest.

- La parella de mallerengues blaves està en fase d'aparellament, perseguint-se durant grans estones i el mascles cantant en moltes ocasions. S'observa que només el mascle entra a la caixa-niu. Els altres exemplars són expulsats ràpidament.

- Les mallerengues carboneres no són gaire abundants.

- Un grup de mallerengues cua-llargues (d'uns 15 exemplars) han passat al migdia pel jardí, reclamant amb força i amb preferència pel nuu roure gran de dalt.

- Els tudons reproductors de l'urbanització ja es troben en gran part en plena nidificació. Els maslces parrupeigen i efectuen vols de zel constantment.

- Les tòrtores turques ja es troben totalment aparellades i ja s'han repartit, diluint totalment el grup, pel motiu de la nidificació, també deuen estar covant en gran part.


La vegetació

Com comentàvem la vegetació no ha mostrat gaires variacions respecte a fa dues setmanes. La consequencia clara han estat les temperatures de fins a -3ºC la setmana passada.
El Prunus salicina mostra un aspecte prou retrassat respecte a anys anteriors; té més de la meitat de les flors obertes i els brots de fulla just obrint-se (cap fulla mínimament desenvolupada), donant un aspecte encara força desputllat.
A l'atmeller li cauen les darreres flors ja fetes malbé i presenta un aspectes completament verd.
Al Ligustrum Ovalifolium li estàn creixent les fulles ràpidament tot i que encara els hi falta per mostrar l'aspecte estival.
Els marfulls segueixen en plena floració, potser menys espectacular que fa dues setmanes. Així com fa dues setmanes atreien casi únicament abelles, ara atreiuen multitud de papallones blanques.
Els aurons i el liquidambar han engrandit tímidament els seus brots, mostrant un aspecte encara totalment hivernal.
El mateix podriem dir dels roures que tot just començen a engrandir, de forma casi inapreciable, els brots.
Els llorers, molt puntuals, mostren una espectacular floració que encara durarà força dies.
El cedre de l'Himalaya també mostra abundosos brots tancats arreu. A veure si aconseguim que tiri cap amunt...


Ocells: Reietó, Mosquiter comú, Tallarol de casquet, Tallarol capnegre, Merla, Pica-soques blau, Lluer, Pit-roig, Pinsà comú, Verdum, Pardal xarrec, Picot verd, Oreneta vulgar, Esparver vulgar, Mallerenga blava, Mallerenga carbonera, Mallerenga emplomallada, Mallerenga cua-llarga, Tudó, Garsa, Tòrtora turca, Estornell vulgar

dilluns, 11 de març de 2013

Temps càlid i granívors

 Dia: 9-3-2013
Dia caracteritzat per l'ambient càlid per l'època sumada a l'encara forta presència de granívors hivernants (amb molts lluers), que encara estàn establerts al jardí en la seva majoria. Les temperatures primaverals (9-21ºC) provoquen comportaments reproductors en algunes espècies, sobretot als colúmbids però també als fringil·lids com ara a la parella reproductora de tallarol capnegre. El pas no es fa de notar, tot i que si que s'entreveu en alguns aspectes com, per exemple, la aparició d'un pardal de bardissa (segurament diferent al hivernants, que ja va marxar), entre d'altres.

La vegetació tampoc va gaire adelantada amb activitat del típic cuarteto tempraner prunera-troanella-atmeller-marfulls. La prunera tot just ha obert les primeres quatre flors avui, la troanella està obrint els borts, l'atmeller es troba en plena floració ja amb caiguda de pètals i els marfulls mostren una espectacular i abundosa floració que atrau multitud d'insectes, sobretot abelles.

Comparació amb els últims dos anys 
Prunus salicina
2011 - Brots oberts amb fulles engrandint-se i flors caient.
2012 - Botons florals sense obrir

Troanella
2011 - Brots oberts, fulles engrandint-se
2012 - Brots encara semi-tancatsOcells

-  Mínim 70 lluers encara visiten el jardí. No cal dir que el nombre és molt elevat per les dates, de fet, és la cita més nombrosa al jardí durant el mes de març. Des de primera hora del matí venen en grups petits (inclús emparellats) o en grups grans i sorollosos de fins a 35 exemplars casi bé sempre del sud-oest. Primer canten i després baixen en massa, en comptabilitzem fins a 50 exemplars alhora menjant a les menjadores.
Destacar que es nota que els grups són més mòvils que en dates més hivernals, marxant i tornant força vegades i amb comportaments molt més inquiets.

- Pocs pinsans comuns (mínim 10 exemplars) encara es troben totalment agenciats al jardí. Hi ha forçes mascles amb plomatges purament nupcials. Visiten l'àmbit de les menjadores amb confiança i insistència.

- Mínim 12 verdums visiten el jardí amb constància i confiança. Mostren un comportament totalment adaptat a les menjadores i les visiten amb frequencia. Hi ha un bon nombre de mascles amb plomatge al seu zènit, entre aquests s'observen varies disputes i inclús persecucions. El seu cant penetrant és sempre-present.

- 1 gafarró mascle canta insistentment.

- Destaca la presència d'un exemplar de pardal de bardissa, sent la cita més tardana al jardí o si més no s'hi apropa. L'exemplar que ha hibernat al jardí fa dos setmanes ja no el vam localitzar, per tant, el més probable és que es tracti d'un exemplar en migració que ha decidit aturar-se al jardí a repondre energies.
Baixa prou constantment a les menjadores amb certa inseguretat. Quan agafa menjar vola ràpidament cap a l'espessor dels arboços-llorers.

-  Un exemplar de raspinell comú visita el jardí

- La parella reproductora de tallarol capnegre mostra un comportament plenament nupcial. El mascle reclama i canta insistentment. Es persegueixen per tots els racons del jardí, amb preferència per la zona dels juniperus on sospitem que hi nien.- Un sol exemplar de tallarol de casquet femella ha visitat el jardi.

- Tant sols una parella de merles segueixen presents. El mascle canta des de les branques nues dels roures d'abaix durant ben bé 40 minuts al despuntar el dia.

- Mínim una mallerenga emplomallada visita les menjadores a mig-matí. Feia temps que no les veiem; la abundància de lluers i els canvis en les menjadores les va afectar més del pensat.

- Mínim 4 pardals xarrecs visiten les menjadores, de forma semblant a fa dues setmanes.

- Els tudons (poc abundants) mostren un clar canvi de comportament i estàn pràcticament tots emparellats. El seu cant i vols nupcials són constants.

- Les tórtores turques també mostren un clar zel, amb persecucions i cants constants.

- Un roquerol passa d'oest a est a primera hora del matí. Exemplar en migració.

- Una parella d'aligots comuns passen en vol baix deixant-se arrossegar per les fortes ratxes de vent del sud, direcció nord. Exemplars amb possible migració.

- Un esparver vulgar creua la vall almenys una vegada. Es nota una disminució de la seva activitat envers les darreres visites.

Destacar l'absència curiosa del pit-roig que segurament ja hagi emprès el viatge cap a la zona de nidifiació (possiblement llunyana per la seva temperanera marxa). L'exemplar que anteriorment hivernaba al jardí, sempre marxava en dates més avançades.

Recull de les observacions: Lluer, Pinsà comú, Verdum, Gafarró, Pardal de bardissa, Raspinell comú, Tallarol capnegre, Tallarol de casquet, Merla, Mallerenga emplomallada, Mallerenga blava, Mallerenga carbonera, Estornell vulgar, Tudó, Garsa, Pardal xarrec, Tòrtora turca,  Roquerol, Aligot comú, Esparver vulgarPel que fa a la resta del món animal:

- Els rat-penats, com calia esperar, segueixen en plena letàrgia.
- Els invertebrats són ben visibles. Abundància de polonitzadors (abelles i papallones)
- Les primeres sargantanes ja prenen el sol a les zones cimentades del jardí. Mínim 4 exemplars localitzats.
- Un exemplar de dragó com "atontat" ha sortir de la escletxa de la porta davantera.dilluns, 4 de març de 2013

Extra: foto-trampeig a la menjadora

Aquest febrer hem col·locat la càmera de foto-trampeig durant uns dies sota la menjadora i tot i que aquesta no val del tot bé (grava quan vol, s'entel·la...), hem pogut veure algunes imatges interessants, sobretot durant la nit.

Destacar sobretot fets nocturns:

1. Presència de mínim un ericó en ple febrer (amb anomalíes negatives de temperatura), visitant varis dies la zona.

2. Presència limitada de rates de camp. Algunes fins i tot pujen a la menjadora.

3. Bona presència de gats del veinat sempre durant la nit que més que perjudicatius fan bona funció ja que controlen en gran mesura la presència de rates i ratolins de camp, que d'un altre forma haurien acabat amb el menjar de les menjadores ben aviat.

La solució als dos últims fets la portarem a terme quan tornem a pujar-hi, posant un cinturó de punxes, fabricat expressament, en cada un dels troncs de les menjadores.


Pel que fa durant el dia, algunes gravacions de les acumulacions de fríngil·lids al terra de les menjadores, però res que no veiem quan visitem el jardí.

Eriçó:Lluers i pinsans:
dilluns, 25 de febrer de 2013

Cru hivern

Dia: 23-2-2013
Dia més que hivernal amb nevada o nevades anècodotiques o inapreciables i amb molts fríngi·lids a les menjadores. A les 0:00 plovia moderadament amb 3,5ºC, a les 2:00 plovia moderadament amb 2ºC i ja cap a les 3:30 ha nevat feblement agafant només i molt poc en les zones més propenses. Fins les 10:30 cel de neu tapat i temperatures sempre inferiors a 1,5ºC amb volves petites caient en tres ocasions, a partir de les 11:00 s'ha trencat el cel fent que la temperatura pogués pujar fins els 9ºC de màxima.
L'hivern és ben viu tot i les dates avançades i, al jardí, els arbre van prou atrassats i encara descansen en la seva majoria.  Hem adquirits dos fruiters nous per tal de complementar els que teniem (polonitzar el nostres burlats, en el cas del cirerer) o posar color al febrer (en el cas de l'ametller, que ja està florint). Tot això i més a continuació.


Els ocells, com deiem, abundants i constants tot i que amb poca diversitat, provocada, en part, per la gran abundància de lluers que arrassen amb el menjar. Els estrictes insectívors han migrat, o bé, van de bòlit, mentre el granívors són presents en bandades durant tot el matí (les mallarengues aquest any ho tenen díficil per accedir a les menjadores).

- Mínim 90 exemplars de lluer i de ben segur que més. Si no el dia que n'he contat més, s'hi apropa. Impressionant.
Ja de bon matí, amb les primeres llums 10 exemplars s'enganxen a la menjadora, a partir d'aquí grups de fins a 40 exemplars venen majoritàriamnent del sud-est i s'aturen direcatment al roure gran de dalt, a partir d'aquest moment el cant constant dels mascles, les agilidoses disputes i les catifes groguenques sota les menjadores són la rutina del matí. No cal dir que estàn perfectament adaptats a tot tipus de menjadores, aclaparant tot el llocs disponibles i inclús tot el terra del voltant, les pobres mallerengues aconsegueixen poc menjar i només els verdums i pardals xarrecs aconsegueixen fer-se lloc amb esforç.
Com ja varem comentar fa dues setmanes, és impresionant la confiança d'alguns exemplars, deixant distàncies de fins a 1m, tal que sembla que els puguis arribar a tocar.
No hi ha moment que hi hagi menys de 7 exemplars al jardí.
Us deixo tres fotografies (la primera testimonia la petita nevada de la nit i la segona un moment no excessivament actiu a les caixes-menjadora, no hi ha manera de fer un foto que mostri l'ambient cargat d'ocells al jardí):

- Mínim 7 verdums visiten el jardí amb molta constància i confiança. Molt acostumats a accedir a les menjadores de llavors i forgitant els lluers. Si bé l'any passat per les mateixes dates hi havia un grup força nombrós agenciat, aquest any mostren més confiança a les menjadores amb diferència. Les disputes entre mascles són constants i, la veritat, acostumats a veure les dels lluers, impresionen; enlairant-se a força alçada fins que un dels exemplars decideix abandonar. Són molt dominants e inclús al terra, amb aliment per tots es persegueixen insistentment. Comentar que també visiten amb insistència les boles de pastís i que mostren preferència per les pipes.
Just després d'abandonar el jardí ja són a les menjadores.

- Els pinsans comuns no són gaire abundants (mínim 15 exemplars) però són molt constants i confiats. Mínim la meitat d'aquest són mascles ben lluents. Aquest any es dediquen a esperar que caigui el menjar de les menajdores, llavors volen ràpidament i l'agafen. S'acumulen fins a 10 exemplars menjant junts al terra.
Mínim dues femelles s'han acostumat a les caixes-menjadora (on hi són molt assidues) i a la menjadora plana.

- Mínim 6 exemplars de pardal xarrec visiten l'àmbit de les menjadores. Mínim dos d'ells visiten amb certa assiduitat les caixes-menjadora.

- Mínim 4 tords comuns visiten el jardí i almenys un d'ells és present tot el matí. Els arboços és on hi passen més estona, dos exemplars passen llargues estones allà junts. En els moments de tranquilitat se sent el seu cant melòdic, potser no tant insistent com fa dues setmanes degut al fred (recordem que aquest any és la primera vegada que els escoltem cantant aquí).
Curiosament s'aturen força vegades al roure gran de dalt, on quan ens veuen, fugen ràpidament. A mig-matí un exemplar ha passat força estona entre el terra de les menjadores i els juniperus, deixant-se fer alguna foto testimonial:
Comentar que a finals de febrer la presència de tords comuns no sol ser destacada i ni molt menys amb tanta confiança i constància.

- Mínim 4 merles visiten el jardí i almenys un exemplar és constant. Mostren molta confiança accedint a la troanella e inclús al terra de les menjadores (on un exemplar, en contra d'aprofitar els aliments que proporcionem, ha escarbat amb insistència aconseguint almenys 3 cucs de terra amb poc més d'un minut). Curiosament l'exemplar jove de l'any, empès per la gana, s'ha empassat uns quants botons florals del llorer gran, segurament recordant les despensa de menjar que va oferir l'arbust a la tardor.

- 1 exemplar de raspinell comú efectua una ràpida visita per les nuus roures del jardí. Ocells com aquests (totalment dependents dels petits insectes) ho passen malament en dies com avui.

- Mínim dos pit-roigs visiten el jardí. L'exemplar dominant continua ben present, tot i que en moments en que aquest es distreu, un exemplar nou-vingut pica amb presa tot el que pot de les boles de pastís fins que és relocalitzat pel dominant.

- Mínim una parella de tallarols de casquet visiten el jardí fugaçment en busca dels pocs invertebrats del matí. Sense dubte l'època més díficil per aquesta espècies, ja que les baies són gairebé inexistents i els insectes escassejen.

- El tallarol capnegre mascle habitual d'aquest hivern reclama des dels arbusts del jardí.

- Les mallerengues blaves i carboneres tenen sèries dificultats per accedir a les menjadores. Les primeres busquen el moment més idoni i el lloc on passen més desparcebudes per adquiri el seu banquet, en canvi, les segones monten estratègies per espantar al fríngil·lids que normalment no fallen, es nota que insipren respecte.

- Una parella de mallerengues cua-llargues es miren les menjadores des dels arbres joves, però no hi arriben a accedir.

- Els estornells vulgars són prou abundants per la zona. Resaltar que al migdia, un exemplar cant des de l'antena de casa.

- Dues garses s'han agenciat molt al jardí, visitant sovint el terra de les menjadores i expulsant els rapinyaire en la mesura que poden. No cal dir, que es veuen altres exemplars.

- Els tudons nidificants van agafant posicions i el seu cant comença a ser força constant, tot i que les passades d'un esparver vulgar mascle els fa volar sovint. S'han vist un mascle amb actituds de zel juntament a una femella al pi del jardí. Potser és el mascle que porta dues primaveres i estius presents al jardí (a veure si en contra de l'any passat, fa com fa dos anys i aconsegueix tirar endavant una niada al pi (l'any passat va perdre la femella)).

- Un esparver vulgar és sempre-present per la zona; passa pel mig del jardí, s'atura als pins de la parcel·la del costat... Cap a migdia és foragitat insistentment per dues garses que l'envolten a molta alçada, l'esparver arriba a fer un picat sobre una d'elles, que la garsa esquiva sense problemes.

Ocells: Lluer, Verdum, Pinsà comú, Pardal xarrec, Tord comú, Merla, Raspinell comú, Pit-roig, Tallarol de casquet, Tallarol capnegre, Mallerenga blava, Mallerenga carbonera, Mallerenga cua-llarga, Estornell vulgar, Garsa, Tudó, Tórtora turca, Esparver vulgar

diumenge, 17 de febrer de 2013

Ambient hivernal

 Dia: 9-2-2013
Dia hivernal (mínima de -5ºC i màxima de 10ºC), amb l'herba glaçada fins les 10:30. Bona activitat al jardí amb augment de túrdids entre d'altres titulars ornitològics,voldria destacar que amb el fred d'aquests dies hi ha hagut una entrada d'ocells en llocs inusual (griva cerdana e inclús un ocell sedós al Pont de Suert, que és la primera cita que conec al país). La vegetació encara descansa, en general, tret dels més primerencs com ara els marfulls, que ja floreixen.

Ocells

- Un exemplar de reietó (tercera cita al jardí i segona d'aquesta temporada), es movia insistentment sobre la vegetació perenne, amb preferència pels arboços. Aquest any hi ha hagut una entrada important d'aquest regulus en tot l'àmbit català e inclús en tota la península Ibèrica.

- Mínima un exemplar de l'altre Regulus, el bruel, també ens ha visitat, aquest amb clara preferència per les coníferes nanes.

- Mínim dos mosquiters comuns han visitat el jardí cap al migdia. Buscaven entre les fulles marscecents o verdes dels roures, sobretot dels joves (que no tiren la fulla).

- Un picot verd ha visitat els roures d'abaix a mig-matí, fent-se notar amb el típic renillar.

- El pardal de bardissa que aquest any està sent fidel al jardí, segueix amb nosaltres. Visita constantment el terra de les menjadores de manera molt confiada. Es passa tot el matí entre la menjadora i els arboços, aturant-se també en caducifolis joves quan el jardí està tranquil.

- Mínim 15 lluers. Visiten constantment el jardí i de forma molt confiada (acceptant aproximaments de fins a 1m). Hi ha hagut una disminució dràstica pel que fa dos setmanes, per una clara causa: l'absència de menjar durant dies. Només queden els exemplars més dominants i "forts", de fet, n'hi ha un que foragita insistentment a tots els altres amb un comportament més que agressiu i territorial, dificultant l'entrada d'altres exemplars a les menjadores.
- Mínim 8 verdums es troben molt agenciats a les menjadores i les visiten totes constantment i confiadament. Proven les boles de greix, les menjadores de malla i sobretot les caixes-menjadora, entre d'altres. S'estàn convertint en l'ocell dominant del jardí, cosa que semblava impossible fa poc temps.

- Mínim un gafarró canta des de les branques altes.

- Mínim 25 exemplars de pinsà comú. Aquests a diferència dels lluers han augmentat força tant en constància   com en nombre. Mostren una clara confiança en baixar al terra de les menjadores constantment, inclús hi ha almenys un exemplar que visita força vegades la menjadora plana ara "vallada". El seu augment pot ser resultat de l'absència de tòrtores turques que comentarem.

- Mínim 6 pardals xarrecs visiten el jardí. Mínim un exemplar visita la caixa-menjadora insistentment foragitant inclús els verdums.

- Mínim 5 tords comuns han estat presents al jardí, per tant, força nombrosos i molt establerts a la zona dels arboços. Són presents tot el matí; aturant-se entre el brancatge nu dels roures d'abaix, visitant fins a tres vegades l'escala de baix amb visites força llargues (remoguent la terra) e inclús se senten cantar, cosa que no haviem pogut citar mai al jardí. Forta presència de túrdids.

- Abundositat de merles i sobretot constància d'aquestes (mínim 6 exemplars). Almenys dos exemplars dormen al jardí. Són constants les disputes entre dos mascles entre el brancatge dels roures del jardí, el mascle dominant inclús ens deleita amb comportaments territorials curisos com ara un simulacre de baralla contra una branca, inflant el carpó i fent una mena de ball.

- Una parella de pica-soques blaus visita les menjadores.

- Les mallerengues blaves i carboneres no són gaire abundants per l'absència de menjar i la dominància dels granívors. Les primeres estan establertes a la caixa-niu on van nidificar l'any passat, tot sembla indicar que aquesta primavera ho tornaran a fer.

- Els estornells vulgars són força abundants per l'urbanització. Avui, mínim 6 exemplars han baixat al terra de les menjadores, fet que encara que pugui semblar usual mai havíem observat.- Un tallarol capnegre mascle reclama constantment pel jardí.

- Mínim una parella de tallarols de casquet és constant al jardí. S'aproximen amb gran interès a les menjadores però no hi arriben a accedir.

- L'astor usual passa pel mig del jardí a mig-matí, apart de vàries passades a més altura. Hem trobat nombroses plomes de tòrtora turca al voltant de la menjadores, inclús algunes clarament arrencades, tot sembla indicar que l'accipiter pot haver-ne agafat alguna en dies anteriors. Això ho corrobora, l'absència d'aquestes a les menjadores, on eren molt abundats fa dies.

- El pit-roig dominant és el rei del jardí. Sobretot a primera hora es dedica a foragitar els altres ocells, sobretot als lluers. Prova diverses vegades les boles de pastís.

- Les garses poc a poc es van dispersant. Avui una parella ha reclamat fortament als roures d'abaix, semblava que havien localitzat algún tipus de depredador, tot seguit, un dels exemplars ha baixat a la zona dels arboços traient d'allà un rosegador mort que semblava, ja, a mig menjar. Aquests fets no són excessivament extranys, recordem que fa un temps vam localitzar un xoriguer comú depredant el que semblava un petit ocell en aquella zona. Potser li han tret a un gat.

- Els tudons no són gaire abundants.


Ocells: Reietó, Bruel, Raspinell comú, Mosquiter comú, Picot verd, Pardal de bardissa, Lluer, Verdum, Gafarró, Pinsà comú, Pardal xarrec, Tord comú, Merla, Picas-soques blau, Mallerenga blava, Mallerenga carbonera, Estornell vulgar, Tallarol de casquet, Tallarol capnegre, Astor, Pit-roig, Tudó, Garsa, Tòrtora turca


---------------------------------------------------------------------------------------------
Extra
Ens informen que el dia 17, amb les menjadores ja casi buides, es veuen infinitat de fringíl·lids al jardí, amb mínim 70 exemplars de lluer. A veure si aguanta algo de menjar fins d'aquí sis dies...

diumenge, 27 de gener de 2013

Molts lluers i sorpreses

Dia: 26-1-2013 Dia temperat, amb temperatures normals per l'època, mínima de -2ºC a les 00:00 i màxima de 13ºC. Aquests últims dies han estat frescos i això sumat a que les fonts naturals d'aliment ja són més aviat escasses, ha portat que l'activitat a les menjadores sigui molt destacable, sobretot per la gran abundància de lluers. A més, el dia ens ha portat sopreses en forma de cites importants, com per exemple la visita d'un picot garser petit a primera hora.


 Ocells

- Un dels grans titulars del dia: el gran nombre de lluers. Mínim 60 exemplars, però que poden ser molts més visiten el jardí consantment i nomborsament. En cap moment del matí hi ha menys de cinc exemplars al jardí. S'acumulen en grups de més de trenta exemplars al terra de les menjadores i es disputen per posicions privilegiades a les menjadores constament, la seva activitat és impressionant. Dominen tot tipus de menjadores, deixant les mallerengues en un clar segona pla (es passen el matí enganxats a les menjadores de malla (amb fins a tres exemplars junts), i a tot tipus de menjadores) El jardí sencer fa soroll de lluer, el seu reclam melòdic ressona per tots els racons i a partir de mig-matí, nombrosos mascles canten constantment.
A partir d'aquestes dates (durant la segona part de l'hivern) és quan normalment els fríngil·lids visiten més les menjadores, ja que ja han arressat les fonts naturals de llavors (les garmínies) i per molt que les temperatures siguin càlides, l'aliment escasseja.
Fotos: - Hem rebut la visita de les dues espècies de picots garsers que es poden trobar per la zona; el picot garser petit i el picot garser gros.

El picot garser petit és la segona vegada que es cita al jardí (veure 19-2-2011) i la veritat és que la seva presència a l'urbanització no deixa de sorprendren's. Aquest petit pícid havia arribat a ser molt díficil d'avistar en anys anteriors, però la seva expansió per la comarca sembla confirmada.
Sembla clar, que durant els mesos hivernals busquen aliment entre la vegetació dels jardins de l'urbanització, tot i que no ha presentat cap interès per les menjadores, limitant-se a buscar petits invertebrats entre les branques seques dels caducifolis.
A primera hora, quan els núvols encara tapaven el sol, s'ha deixat caure al roure de dalt, a pocs metres de la nostra posició ( a la finestra), ha picat entre el brancatge sec del pubescens i poc després ha volat direcció a les parcel·les de dalt. Llàstima no tenir la càmera preparada en aquell moment! Després, cap al migdia,se l'ha sentit per les parcel·les properes.

El picot garser gros no és tant destacable, tant per el seu major nombre de visites al jardí (sense anar més lluny, fa un mes), com per la seva abundositat en gran part del país. Tot i això, la seva presència al jardí és més que destacable i impensable per nosaltres fa uns anys, quan l'idea de rebre visites de picots al jardí ens era díficl de creure. El nombre de visites d'aquesta espècie al jardí està en clar ascens.
L'exemplar s'ha aturat a les parts més altes dels roures d'abaix reclamant insistenment, per quedar-se picat l'escorça durant uns deu minuts, ben quiet. Després ha resseguit els troncs dels roures més baixos fins que ha decidit volar fins al pi pinyer, per anarse'n direcció nord-est.
Deixo una foto més que testimonial:- Mínim un exemplar de pardal de bardissa, segurament el que hem anat veient aquesta temporada de tardor-hivern en la majoria de visites al jardí, segueix present i més confiat que mai. En quan té oportunitat no dubta en baixar al terra de les menjadores, cosa que fa sovint al llarg del matí. Ha estat el primer ocell, juntament amb el pit-roig, en visitar les menjadores a primera hora, quan encara no havia sortit el sol. És rebutjat pel pit-roig insistenment, fins el punt que acaba per fer-lo fora.

- Mínim 4 verdums visiten de forma prou costant i confiada les menjadores al llarg del matí. Mínim 1 mascle. Sobretot s'aturen al terra, tot i que almenys un exemplar femella s'ha acostumat a accedir a les caixes-menjadora, disputant-se el lloc amb els lluers més forts. Recordem que la visita de verdums a les menjadores va ser pràcticament novetat de l'any passat (esporàdiques anteriors), que amb la forta onada de fred del febrer i la poca presència de lluers un grup força nombrós es va agenciar al jardí.
Fotos:
- Un exemplar de cadernera ha visitat el jardí a mig-matí, interessat en les menjadores, tot i que no ha arribat a baixar-hi. De ben segur que entre setmana hi baixen alguns exemplars.

- Un gafarró mascle ja canta des de les branques més altes.

- Mínim 4 pardals xarrecs visiten el terra de les menjadores. Un exemplar s'ha adaptat a les caixes-menjadora i les visita de tant en tant.

- El nombre de pinsans comuns (mínim 15 exemplars) ha disminuit respecte a fa dues setmanes i sobretot respecte els últims hiverns. La presència de tòrtores turques menjant les llavors que cauen al terra a diari ha limitat molt l'aliment que poden aconseguir al jardí. Tot i així hi ha exemplars (mascles i femelles) ben agenciats al jardí que inclús arriben a accedir a la menjadora plana. He contat fins a 9 exemplars menjant junts al terra de les menjadores.

- S'ha localitzat un tord comú prou establert a la zona dels arboços, estant-se mínim 1 hora al jardí. Ha baixat a l'escala d'abaix, removent la terra d'aquella zona. Aquest hivern, els túrdids, no estàn sent especialment abundants per la zona.

- Un Accipiter sp. ha creuat el jardí varis cops, avui no ens hem pogut confirmar que fos el gentilis, tot i que segurament ho fos.

- Mínim dos merles visiten força cops la zona dels arboços, amb interès per la zona de les menjadores, però sense baixar en cap cas.

- Mínim dos pardals comuns visiten el terra de les menjadores, atrets pel moviment de fríngil·lids.

- Mínim 1 bruel es troba prou actiu pel jardí, visitant les zones amb fulla perenne, amb prefèrencia per el juniperus gris.

-  Mínim 1 raspinell comú fa la seva ruta diaria pels roures del jardí.

- El pit-roig s'ha tornat molt dominant foragitat a tots els ocells que pot. A primeres hores, perseguia a tots els que baixaven al terra de les menjadores.

- Mínim dos tallarols de casquet (mascle i femella) són presents al jardí durant el matí. S'acosten amb curiositat a la zona de les menjadores. Potser sigui la parella de cada any.

- Un tallarol capnegre mascle és constant al jardí i reclama de tant en tant.

- Els tudons no són gaire abundants. Encara se senten trets a primera hora, a veure si tanquen la veda d'una vegada! S'aturen al arbres del jardí de forma esporàdica.

- Les garses s'han agrupat en un grup d'unes 15 i que s'enlaira i reclama cada cop que l'accipiter passa aprop.

- Les tòrtores turques han tornat a ser molt presents a partir de migdia, provocant passades més continuades del rapinyaire.

- Les mallerengues blaves i carboneres han disminuit en nombre dràsticament, sobretot a causa de la forta presència de lluers i la conseguent dificultat d'obtenir aliment a les menjadores. Cada any, amb l'augment de granívors a la segona part de l'hivern, les mallerengues disminueixen.Pel que fa a la vegetació, l'absència de freds i glaçades importants d'enguay ha provocat que arbusts/arbres com la troanella o inclús algún dels roures grans (els joves per suposat) han deixat algunes fulles mig verdes, tot i que són fets esporàdics.
Amb la bonança de principis de gener, van florir algunes herbes, pròpies de març-abril, cosa que és aprofitada per alguns insectes oportunistes.


Ocells: Picot garser gros, Picot garser petit, Lluer, Pardal de bardissa, Verdum, Cadernera, Gafarró, Pardal xarrec, Pardal comú, Pinsà comú, Tord comú, Merla, Bruel, Raspinell comú, Pit-roig, Tudó, Garsa, Tòrtora turca, Accipiter sp., Mallerenga blava, Mallerenga carbonera, Estornell vulgar, Tallarol de caquet, Tallarol capnegre