diumenge, 27 de gener de 2013

Molts lluers i sorpreses

Dia: 26-1-2013 Dia temperat, amb temperatures normals per l'època, mínima de -2ºC a les 00:00 i màxima de 13ºC. Aquests últims dies han estat frescos i això sumat a que les fonts naturals d'aliment ja són més aviat escasses, ha portat que l'activitat a les menjadores sigui molt destacable, sobretot per la gran abundància de lluers. A més, el dia ens ha portat sopreses en forma de cites importants, com per exemple la visita d'un picot garser petit a primera hora.


 Ocells

- Un dels grans titulars del dia: el gran nombre de lluers. Mínim 60 exemplars, però que poden ser molts més visiten el jardí consantment i nomborsament. En cap moment del matí hi ha menys de cinc exemplars al jardí. S'acumulen en grups de més de trenta exemplars al terra de les menjadores i es disputen per posicions privilegiades a les menjadores constament, la seva activitat és impressionant. Dominen tot tipus de menjadores, deixant les mallerengues en un clar segona pla (es passen el matí enganxats a les menjadores de malla (amb fins a tres exemplars junts), i a tot tipus de menjadores) El jardí sencer fa soroll de lluer, el seu reclam melòdic ressona per tots els racons i a partir de mig-matí, nombrosos mascles canten constantment.
A partir d'aquestes dates (durant la segona part de l'hivern) és quan normalment els fríngil·lids visiten més les menjadores, ja que ja han arressat les fonts naturals de llavors (les garmínies) i per molt que les temperatures siguin càlides, l'aliment escasseja.
Fotos: - Hem rebut la visita de les dues espècies de picots garsers que es poden trobar per la zona; el picot garser petit i el picot garser gros.

El picot garser petit és la segona vegada que es cita al jardí (veure 19-2-2011) i la veritat és que la seva presència a l'urbanització no deixa de sorprendren's. Aquest petit pícid havia arribat a ser molt díficil d'avistar en anys anteriors, però la seva expansió per la comarca sembla confirmada.
Sembla clar, que durant els mesos hivernals busquen aliment entre la vegetació dels jardins de l'urbanització, tot i que no ha presentat cap interès per les menjadores, limitant-se a buscar petits invertebrats entre les branques seques dels caducifolis.
A primera hora, quan els núvols encara tapaven el sol, s'ha deixat caure al roure de dalt, a pocs metres de la nostra posició ( a la finestra), ha picat entre el brancatge sec del pubescens i poc després ha volat direcció a les parcel·les de dalt. Llàstima no tenir la càmera preparada en aquell moment! Després, cap al migdia,se l'ha sentit per les parcel·les properes.

El picot garser gros no és tant destacable, tant per el seu major nombre de visites al jardí (sense anar més lluny, fa un mes), com per la seva abundositat en gran part del país. Tot i això, la seva presència al jardí és més que destacable i impensable per nosaltres fa uns anys, quan l'idea de rebre visites de picots al jardí ens era díficl de creure. El nombre de visites d'aquesta espècie al jardí està en clar ascens.
L'exemplar s'ha aturat a les parts més altes dels roures d'abaix reclamant insistenment, per quedar-se picat l'escorça durant uns deu minuts, ben quiet. Després ha resseguit els troncs dels roures més baixos fins que ha decidit volar fins al pi pinyer, per anarse'n direcció nord-est.
Deixo una foto més que testimonial:- Mínim un exemplar de pardal de bardissa, segurament el que hem anat veient aquesta temporada de tardor-hivern en la majoria de visites al jardí, segueix present i més confiat que mai. En quan té oportunitat no dubta en baixar al terra de les menjadores, cosa que fa sovint al llarg del matí. Ha estat el primer ocell, juntament amb el pit-roig, en visitar les menjadores a primera hora, quan encara no havia sortit el sol. És rebutjat pel pit-roig insistenment, fins el punt que acaba per fer-lo fora.

- Mínim 4 verdums visiten de forma prou costant i confiada les menjadores al llarg del matí. Mínim 1 mascle. Sobretot s'aturen al terra, tot i que almenys un exemplar femella s'ha acostumat a accedir a les caixes-menjadora, disputant-se el lloc amb els lluers més forts. Recordem que la visita de verdums a les menjadores va ser pràcticament novetat de l'any passat (esporàdiques anteriors), que amb la forta onada de fred del febrer i la poca presència de lluers un grup força nombrós es va agenciar al jardí.
Fotos:
- Un exemplar de cadernera ha visitat el jardí a mig-matí, interessat en les menjadores, tot i que no ha arribat a baixar-hi. De ben segur que entre setmana hi baixen alguns exemplars.

- Un gafarró mascle ja canta des de les branques més altes.

- Mínim 4 pardals xarrecs visiten el terra de les menjadores. Un exemplar s'ha adaptat a les caixes-menjadora i les visita de tant en tant.

- El nombre de pinsans comuns (mínim 15 exemplars) ha disminuit respecte a fa dues setmanes i sobretot respecte els últims hiverns. La presència de tòrtores turques menjant les llavors que cauen al terra a diari ha limitat molt l'aliment que poden aconseguir al jardí. Tot i així hi ha exemplars (mascles i femelles) ben agenciats al jardí que inclús arriben a accedir a la menjadora plana. He contat fins a 9 exemplars menjant junts al terra de les menjadores.

- S'ha localitzat un tord comú prou establert a la zona dels arboços, estant-se mínim 1 hora al jardí. Ha baixat a l'escala d'abaix, removent la terra d'aquella zona. Aquest hivern, els túrdids, no estàn sent especialment abundants per la zona.

- Un Accipiter sp. ha creuat el jardí varis cops, avui no ens hem pogut confirmar que fos el gentilis, tot i que segurament ho fos.

- Mínim dos merles visiten força cops la zona dels arboços, amb interès per la zona de les menjadores, però sense baixar en cap cas.

- Mínim dos pardals comuns visiten el terra de les menjadores, atrets pel moviment de fríngil·lids.

- Mínim 1 bruel es troba prou actiu pel jardí, visitant les zones amb fulla perenne, amb prefèrencia per el juniperus gris.

-  Mínim 1 raspinell comú fa la seva ruta diaria pels roures del jardí.

- El pit-roig s'ha tornat molt dominant foragitat a tots els ocells que pot. A primeres hores, perseguia a tots els que baixaven al terra de les menjadores.

- Mínim dos tallarols de casquet (mascle i femella) són presents al jardí durant el matí. S'acosten amb curiositat a la zona de les menjadores. Potser sigui la parella de cada any.

- Un tallarol capnegre mascle és constant al jardí i reclama de tant en tant.

- Els tudons no són gaire abundants. Encara se senten trets a primera hora, a veure si tanquen la veda d'una vegada! S'aturen al arbres del jardí de forma esporàdica.

- Les garses s'han agrupat en un grup d'unes 15 i que s'enlaira i reclama cada cop que l'accipiter passa aprop.

- Les tòrtores turques han tornat a ser molt presents a partir de migdia, provocant passades més continuades del rapinyaire.

- Les mallerengues blaves i carboneres han disminuit en nombre dràsticament, sobretot a causa de la forta presència de lluers i la conseguent dificultat d'obtenir aliment a les menjadores. Cada any, amb l'augment de granívors a la segona part de l'hivern, les mallerengues disminueixen.Pel que fa a la vegetació, l'absència de freds i glaçades importants d'enguay ha provocat que arbusts/arbres com la troanella o inclús algún dels roures grans (els joves per suposat) han deixat algunes fulles mig verdes, tot i que són fets esporàdics.
Amb la bonança de principis de gener, van florir algunes herbes, pròpies de març-abril, cosa que és aprofitada per alguns insectes oportunistes.


Ocells: Picot garser gros, Picot garser petit, Lluer, Pardal de bardissa, Verdum, Cadernera, Gafarró, Pardal xarrec, Pardal comú, Pinsà comú, Tord comú, Merla, Bruel, Raspinell comú, Pit-roig, Tudó, Garsa, Tòrtora turca, Accipiter sp., Mallerenga blava, Mallerenga carbonera, Estornell vulgar, Tallarol de caquet, Tallarol capnegre

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada